Agenda

augustus

logo

Met BOp vzw: Groene schoenen: Het Pajottenland

Brussel, hoofdstad van Europa, heeft maar liefst 122 groene ruimtes met een grote dieren- en plantenrijkdom. Leefmilieu Brussel heeft een groene wandeling van 60 km aangelegd door parken, natuurgebieden en beschermde landschappen. Deze zomer ontdekken we met de hulp van onze gidsen dit wandelnetwerk, opgedeeld in 7 aparte wandelingen. Soms wijken we even van een wandeling af om in de buurt iets te gaan bekijken. Trek je ‘groene schoenen’ aan en ga met ons mee! We wandelen onder leiding van onze gids aan een rustig tempo.

september

affiche

Gemeenteraad

Eigen kweek: Neerpede

Sinds enkele jaren beweegt er een en ander in de Brusselse omgang met eten. Massaproductie, massaconsumptie en verre transporten blijven hoogtij vieren, maar toch: er zijn aanzetten tot andere manieren van produceren en consumeren. In Neerpede, een stukje Anderlecht buiten de Ring, kan je dat met eigen ogen ontdekken.

oktober

Multimove Anderlecht

Tijdens de Multimovelessen ontdekken de kleuters een gevarieerd bewegingsprogramma. Dankzij speelse en uitdagende oefeningen ontwikkelen de kinderen hun motorische vaardigheden, wat de start kan betekenen van een gezonde en levenslange bewegingsparticipatie.

Multimove voor kinderen met een beperking

Tijdens de Multimovelessen ontdekken de kleuters een gevarieerd bewegingsprogramma. Dankzij speelse en uitdagende oefeningen ontwikkelen de kinderen hun motorische vaardigheden, wat de start kan betekenen van een gezonde en levenslange bewegingsparticipatie. Tijdens deze lessen is er extra aandacht en begeleiding voor kinderen met een beperking.

Multimove Anderlecht

Tijdens de Multimovelessen ontdekken de kleuters een gevarieerd bewegingsprogramma. Dankzij speelse en uitdagende oefeningen ontwikkelen de kinderen hun motorische vaardigheden, wat de start kan betekenen van een gezonde en levenslange bewegingsparticipatie.

Sportacademie Anderlecht

De kinderen en jongeren maken uitgebreid kennis met verschillende sporten. Gediplomeerde lesgevers staan in voor kwaliteitsvolle initiaties in o.a. atletiek, zwemmen, balsporten, dans, gevechtsporten,...
affiche

Gemeenteraad

november

affiche

Gemeenteraad

december

affiche

Gemeenteraad