Fermer

Stedenbouwkundige vergunningen


De dienst Stedenbouwkundige vergunningen houdt zich bezig met de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen. Inwoners kunnen er stedenbouwkundige inlichtingen verkrijgen, plannen van een woning opzoeken en een renovatiepremie aanvragen. De dienst organiseert eveneens openbare onderzoeken en overlegcommissies.

Voorwaarden

In volgende gevallen dient u over een stedenbouwkundige vergunning te beschikken:

  • elke bouw, renovatie of aanpassing die de structuur, het volume of het architecturaal aspect van een gebouw wijzigt
  • het wijzigen van de bestemming van een goed (zelfs zonder werkzaamheden) of een terrein
  • het plaatsen van een schotelantenne (uitzonderingen zijn voorzien)
  • het plaatsen van een uithangbord
  • het plaatsen van een reclamebord
  • het verwijderen van een boom


Openbaar onderzoek

Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het onderzoek wordt via rode affiches aangekondigd op panelen in de buurt van het project, via affiches op het project zelf en via affiches op de gemeentelijke aankondigingenborden. Tijdens het onderzoek kunt u terecht bij de gemeentedienst Stedenbouwkundige vergunningen om er kennis te nemen van het project, om opmerkingen te geven of om bezwaren te uiten. U kunt ook vragen te worden uitgenodigd voor de overlegcommissie.

Overlegcommissie

De overlegcommissie is een raadgevend orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de gewestelijke en gemeentelijke openbare instellingen. Ze is belast met het geven van advies aan de administratieve overheid om deze te helpen bij haar besluitvorming. Het advies is nodig vóór de afgifte van een vergunning telkens wanneer de stedenbouwkundige wetgeving dit voorziet, bij de uitwerking van bepaalde voorschriften (bijzonder bestemmingsplan, gemeentelijke stedenbouwkundige reglementen, ...) of op initiatief van de overheid.
Het advies is niet bindend voor de administratieve overheid die uitspraak doet over de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning. Indien ze in haar uiteindelijke beslissing afwijkt van het advies van de overlegcommissie, moet ze motiveren waarom.
De commissie waakt over de verhouding van verschillende belangen: stedenbouw, erfgoed, economie, leefmilieu.

Télécharger Dagorde
Télécharger Addendum

Télécharger Overlegcommissie


Télécharger AV 29.10.15
Télécharger
AV 15.10.15
Télécharger AV 01.10.15
Télécharger AV 24.09.15
Télécharger AV 17.09.15
Télécharger AV 04.06.15
Télécharger
AV 28.05.15
Télécharger
AV 21.05.15
Télécharger
AV 07.05.15
Télécharger
AV 29.04.15
Télécharger AV 23.04.15
Télécharger AV 26.03.15
Télécharger AV 12.03.15
Télécharger AV 26.02.15
Télécharger AV 12.02.15
Télécharger
AV 15.01.15
Télécharger AV 17.12.14
Télécharger AV 11.12.14
Télécharger AV 04.12.14
Télécharger AV 20.11.14
Télécharger AV 13.11.14
Télécharger AV 23.10.14
Télécharger AV 09.10.14
Télécharger AV 02.10.14
Télécharger AV 17.09.14
Télécharger AV 11.09.14

Hoe verloopt een vergadering van de overlegcommissie?

De secretaris van de overlegcommissie roept iedereen bijeen: de aanvrager van de vergunning, de personen die hebben gevraagd te worden gehoord tijdens het openbaar onderzoek en alle andere personen die de commissie wenst te horen. Elke persoon die wordt gehoord kan worden begeleid door zijn raadgever: de aanvrager van de vergunning wordt bijvoorbeeld dikwijls begeleid door de architect of ontwerper van het project.
Tijdens de vergadering wordt het project voorgesteld aan alle deelnemers. Zij krijgen de gelegenheid vragen te stellen om het dossier beter te begrijpen en te waarderen. Nadien worden ze uitgenodigd om hun mening over het project te geven, over zijn impact op het leefmilieu, ....
De eventuele tegenstanders kunnen hun eisen en opmerkingen laten horen. De commissieleden overleggen daarna achter gesloten deuren om een gedetailleerd advies over het project te formuleren.
De overlegcommissie kan beslissen om haar advies uit te stellen, bijvoorbeeld in afwachting van bijkomende informatie.
Het proces-verbaal van de vergadering en het advies van den overlegcommissie worden bewaard in een register op het gemeentehuis. Om het even wie kan vanaf de maandag volgend op de overlegvergadering dit verslag raadplegen. Neem hiervoor contact op met de dienst Stedenbouwkundige vergunningen op de nummers 02 558 08 51 of 02 558 08 52.

Aanvragen van stedenbouwkundige vergunning


Télécharger Bergense Steenweg 226 - van 15/11/2015 tot 29/11/2015

Télécharger Bergense Steenweg van 602 tot 604 - van 15/11/2015 tot 29/11/2015

Télécharger Auguste Gevaertstraat 53 - van 15/11/2015 tot 29/11/2015

Télécharger Itterbeekselaan, 517, 561, 523; Gelijkstraat, 12, 17, 19 ; Gezondheidstraat, 4, 6, 10, 13; Jean Lageystraat, 19, 25; Waardigheidstraat, 11, 10, 13, 18; Vruchtbaarheidslaan, 40, 46, 60, 62, 66; Severineplein, 5, 26, 27; Fraternellesquare, 5; Heilzaamheidslaan, 11, 12, 15; Hygiënestraat, 19; Geestdriftstraat, 11,43, 48 - van 15/11/2015 tot 29/11/2015

Télécharger Hoorickxstraat, 4 ; Burgersstraat, 44 en 62 ; Bergensesteenweg, 1198, 1194, 1212 en 1230 ; Plebejersstraat, 15, 17, 7, 6 ; Guillaume Melckmansstraat 12 ; Achturenstraat, 6 ; Nationale Maatschapijlaan, 46 en 62 ; Volhardingslaan, 34, 50 en 52 ; Lustplein, 34 ; Solidariteistraat, 29 en 37 ; Minister Wautersplein, 8 - van 15/11/2015 tot 29/11/2015

Télécharger Krokussenlaan 30 - van 27/11/2015 tot 11/12/2015

Télécharger Eloystraat 45 - van29/11/2015 tot 13/12/2015

Télécharger Bietenstraat 87 - van 29/11/2015 tot 13/12/2015

Télécharger Bietenstraat 87 - van 29/11/2015 tot 13/12/2015

Télécharger Bergense Steenweg 67 - van 29/11/2015 tot 13/12/2015

Télécharger Bergense Steenweg 1064 - van 29/11/2015 tot 13/12/2015

Télécharger Neerpedestraat - kad. 7G 208 G - van 29/11/2015 tot 13/12/2015

Télécharger Ninoofse Steenweg 709 - van 29/11/2015 tot 13/12/2015

Télécharger Bergense Steenweg 301 - van 27/11/2015 tot 11/12/2015

Télécharger Emile Grysonlaan 1 - van 29/11/2015 tot 13/12/2015

Télécharger Burgersstraat 36 en 72 ; Duivenmelkersstraat 171 en 173 ; Mensenrechtenlaan 7, 9 en 29; Wilskrachtstraat 2 , 5 en 8 ; Lijsterstraat 24 en 36 ; Gerustheidsstraat 3 en 5 ; Wilstraat 13; Achturenstraat 15, 17, 25 , 36 en 60 ; Lustplein 8, 11, 12, 15, 19 en 31 ; Wolvenstraat 48 , 62 , 64 en 76 - van 27/11/2015 tot 11/12/2015