Fermer

Stedenbouwkundige vergunningen

 

De dienst Stedenbouwkundige vergunningen houdt zich bezig met de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen. Inwoners kunnen er stedenbouwkundige inlichtingen verkrijgen, plannen van een woning opzoeken en een renovatiepremie aanvragen. De dienst organiseert eveneens openbare onderzoeken en overlegcommissies.

Voorwaarden

In volgende gevallen dient u over een stedenbouwkundige vergunning te beschikken:

  • elke bouw, renovatie of aanpassing die de structuur, het volume of het architecturaal aspect van een gebouw wijzigt
  • het wijzigen van de bestemming van een goed (zelfs zonder werkzaamheden) of een terrein
  • het plaatsen van een schotelantenne (uitzonderingen zijn voorzien)
  • het plaatsen van een uithangbord
  • het plaatsen van een reclamebord
  • het verwijderen van een boom


Openbaar onderzoek

Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het onderzoek wordt via rode affiches aangekondigd op panelen in de buurt van het project, via affiches op het project zelf en via affiches op de gemeentelijke aankondigingenborden. Tijdens het onderzoek kunt u terecht bij de gemeentedienst Stedenbouwkundige vergunningen om er kennis te nemen van het project, om opmerkingen te geven of om bezwaren te uiten. U kunt ook vragen te worden uitgenodigd voor de overlegcommissie.

Overlegcommissie

De overlegcommissie is een raadgevend orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de gewestelijke en gemeentelijke openbare instellingen. Ze is belast met het geven van advies aan de administratieve overheid om deze te helpen bij haar besluitvorming. Het advies is nodig vóór de afgifte van een vergunning telkens wanneer de stedenbouwkundige wetgeving dit voorziet, bij de uitwerking van bepaalde voorschriften (bijzonder bestemmingsplan, gemeentelijke stedenbouwkundige reglementen, ...) of op initiatief van de overheid.
Het advies is niet bindend voor de administratieve overheid die uitspraak doet over de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning. Indien ze in haar uiteindelijke beslissing afwijkt van het advies van de overlegcommissie, moet ze motiveren waarom.
De commissie waakt over de verhouding van verschillende belangen: stedenbouw, erfgoed, economie, leefmilieu.

Hoe verloopt een vergadering van de overlegcommissie?

De secretaris van de overlegcommissie roept iedereen bijeen: de aanvrager van de vergunning, de personen die hebben gevraagd te worden gehoord tijdens het openbaar onderzoek en alle andere personen die de commissie wenst te horen. Elke persoon die wordt gehoord kan worden begeleid door zijn raadgever: de aanvrager van de vergunning wordt bijvoorbeeld dikwijls begeleid door de architect of ontwerper van het project.
Tijdens de vergadering wordt het project voorgesteld aan alle deelnemers. Zij krijgen de gelegenheid vragen te stellen om het dossier beter te begrijpen en te waarderen. Nadien worden ze uitgenodigd om hun mening over het project te geven, over zijn impact op het leefmilieu, ....
De eventuele tegenstanders kunnen hun eisen en opmerkingen laten horen. De commissieleden overleggen daarna achter gesloten deuren om een gedetailleerd advies over het project te formuleren.
De overlegcommissie kan beslissen om haar advies uit te stellen, bijvoorbeeld in afwachting van bijkomende informatie.
Het proces-verbaal van de vergadering en het advies van den overlegcommissie worden bewaard in een register op het gemeentehuis. Om het even wie kan vanaf de maandag volgend op de overlegvergadering dit verslag raadplegen. Neem hiervoor contact op met de dienst Stedenbouwkundige vergunningen op de nummers 02 558 08 51 of 02 558 08 52.

Aanvragen van stedenbouwkundige vergunning

Télécharger Appelboomstraat van 10 tot 12 - van 25/08/2014 tot 08/09/2014

Télécharger Paapsemlaan 9 - van 25/08/2014 tot 08/09/2014

Télécharger Barastraat 17 - van 25/08/2014 tot 08/09/2014

Télécharger Verheydenstraat 29 - van 25/08/2014 tot 08/09/2014

Télécharger Puccinistraat 93 - van 25/08/2014 tot 08/09/2014

Télécharger Bergense Steenweg van 430 tot 432 - van 25/08/2014 tot 08/09/2014

Télécharger Lennikse Baan 292 - van 25/08/2014 tot 08/09/2014

Télécharger Krokussenlaan 5 - van 25/08/2014 tot 08/09/2014

Télécharger Mudrahoek 39 - van 25/08/2014 tot 08/09/2014

Télécharger Volhardingslaan 56 - van 25/08/2014 tot 08/09/2014

Télécharger Grisarstraat 41a - du 25/08/2014 tot 08/09/2014

Télécharger Wayezstraat 143 - van 25/08/2014 tot 08/09/2014

Télécharger Otletstraat van 32 tot 38 / Plantinstraat 35 - van 29/08/2014 tot 12/09/2014

Télécharger Brogniezstraat 172 - van 27/08/2014 tot 10/09/2014

Télécharger Aastraat / Aakaai - van 27/08/2014 tot 10/09/2014

Télécharger Josse Leemanslaan 1 - van 28/08/2014 tot 11/09/2014

Télécharger Rossinistraat 25 - van 28/08/2014 tot 11/09/2014

Télécharger Kennisstraat / Nationale Maatschappijlaan - van 28/08/2014 tot 11/09/2014

Télécharger Ninoofse Steenweg 715 - van 28/08/2014 tot 11/09/2014

Télécharger Henri Caronstraat 2 - van 28/08/2014 tot 11/09/2014

Télécharger Jean Lageystraat 1 - van 28/08/2014 tot 11/09/2014

Télécharger Luitenant Liedelstraat 88 / Meerplein 2 - van 28/08/2014 tot 11/09/2014

Télécharger Industrielaan 14 - van 27/08/2014 tot 10/09/2014

Télécharger Bergense Steenweg 39 - van 29/08/2014 tot 12/09/2014

Télécharger Britse-Soldaatlaan - van 27/08/2014 tot 10/09/2014

Télécharger Florimond De Pauwstraat / Claude Debussystraat / Félicien Ropsstraat Wandelingstraat - van 27/08/2014 tot 25/09/2014

Télécharger Romeinse-Villadreef 29 - van 28/08/2014 tot 11/09/2014

Télécharger Lennikse Baan / Ketelstraat - van 31/08/2014 tot 29/09/2014