Fermer

Stedenbouwkundige vergunningen


De dienst Stedenbouwkundige vergunningen houdt zich bezig met de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen. Inwoners kunnen er stedenbouwkundige inlichtingen verkrijgen, plannen van een woning opzoeken en een renovatiepremie aanvragen. De dienst organiseert eveneens openbare onderzoeken en overlegcommissies.

Voorwaarden

In volgende gevallen dient u over een stedenbouwkundige vergunning te beschikken:

  • elke bouw, renovatie of aanpassing die de structuur, het volume of het architecturaal aspect van een gebouw wijzigt
  • het wijzigen van de bestemming van een goed (zelfs zonder werkzaamheden) of een terrein
  • het plaatsen van een schotelantenne (uitzonderingen zijn voorzien)
  • het plaatsen van een uithangbord
  • het plaatsen van een reclamebord
  • het verwijderen van een boom


Openbaar onderzoek

Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het onderzoek wordt via rode affiches aangekondigd op panelen in de buurt van het project, via affiches op het project zelf en via affiches op de gemeentelijke aankondigingenborden. Tijdens het onderzoek kunt u terecht bij de gemeentedienst Stedenbouwkundige vergunningen om er kennis te nemen van het project, om opmerkingen te geven of om bezwaren te uiten. U kunt ook vragen te worden uitgenodigd voor de overlegcommissie.

Overlegcommissie

De overlegcommissie is een raadgevend orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de gewestelijke en gemeentelijke openbare instellingen. Ze is belast met het geven van advies aan de administratieve overheid om deze te helpen bij haar besluitvorming. Het advies is nodig vóór de afgifte van een vergunning telkens wanneer de stedenbouwkundige wetgeving dit voorziet, bij de uitwerking van bepaalde voorschriften (bijzonder bestemmingsplan, gemeentelijke stedenbouwkundige reglementen, ...) of op initiatief van de overheid.
Het advies is niet bindend voor de administratieve overheid die uitspraak doet over de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning. Indien ze in haar uiteindelijke beslissing afwijkt van het advies van de overlegcommissie, moet ze motiveren waarom.
De commissie waakt over de verhouding van verschillende belangen: stedenbouw, erfgoed, economie, leefmilieu.

Télécharger Dagorde

Télécharger Overlegcommissie


Télécharger AV 21.01.16
Télécharger AV 07.01.16
Télécharger AV 17.12.15
Télécharger AV 03.12.15
Télécharger AV 26.11.15
Télécharger AV 12.11.15
Télécharger AV 29.10.15
Télécharger
AV 15.10.15
Télécharger AV 01.10.15
Télécharger AV 24.09.15
Télécharger AV 17.09.15
Télécharger AV 04.06.15
Télécharger
AV 28.05.15
Télécharger
AV 21.05.15
Télécharger
AV 07.05.15
Télécharger
AV 29.04.15
Télécharger AV 23.04.15
Télécharger AV 26.03.15
Télécharger AV 12.03.15
Télécharger AV 26.02.15
Télécharger AV 12.02.15
Télécharger
AV 15.01.15
Télécharger AV 17.12.14
Télécharger AV 11.12.14
Télécharger AV 04.12.14
Télécharger AV 20.11.14
Télécharger AV 13.11.14
Télécharger AV 23.10.14
Télécharger AV 09.10.14
Télécharger AV 02.10.14
Télécharger AV 17.09.14
Télécharger AV 11.09.14

Hoe verloopt een vergadering van de overlegcommissie?

De secretaris van de overlegcommissie roept iedereen bijeen: de aanvrager van de vergunning, de personen die hebben gevraagd te worden gehoord tijdens het openbaar onderzoek en alle andere personen die de commissie wenst te horen. Elke persoon die wordt gehoord kan worden begeleid door zijn raadgever: de aanvrager van de vergunning wordt bijvoorbeeld dikwijls begeleid door de architect of ontwerper van het project.
Tijdens de vergadering wordt het project voorgesteld aan alle deelnemers. Zij krijgen de gelegenheid vragen te stellen om het dossier beter te begrijpen en te waarderen. Nadien worden ze uitgenodigd om hun mening over het project te geven, over zijn impact op het leefmilieu, ....
De eventuele tegenstanders kunnen hun eisen en opmerkingen laten horen. De commissieleden overleggen daarna achter gesloten deuren om een gedetailleerd advies over het project te formuleren.
De overlegcommissie kan beslissen om haar advies uit te stellen, bijvoorbeeld in afwachting van bijkomende informatie.
Het proces-verbaal van de vergadering en het advies van den overlegcommissie worden bewaard in een register op het gemeentehuis. Om het even wie kan vanaf de maandag volgend op de overlegvergadering dit verslag raadplegen. Neem hiervoor contact op met de dienst Stedenbouwkundige vergunningen op de nummers 02 558 08 51 of 02 558 08 52.

Aanvragen van stedenbouwkundige vergunning

Télécharger Romanie Van Dyckstraat 15 - van 31/01/2016 tot 14/02/2016

Télécharger Jean Notéstraat 54 - van 31/01/2016 tot 14/02/2016

Télécharger Luitenant Liedelstraat 42; van 44 tot 48 en 68 - van 22/01/2016 tot 05/02/2016

Télécharger Clemenceaulaan 93 - van 29/01/2016 tot 12/02/2016

Télécharger Lennikse Baan 808 - van 29/01/2016 tot 12/02/2016

Télécharger Poincarélaan 40 - van 29/01/2016 tot 12/02/2016

Télécharger Broekstraat 151 - van 29/01/2016 tot 12/02/2016

Télécharger Birminghamstraat van 348 tot 352 - van 29/01/2016 tot 12/02/2016

Télécharger Melkerijstraat - van 29/01/2016 tot 12/02/2016

Télécharger Zuidlaan van 1 tot 59 -/- Slachthuislaan van 10 tot 50 -/- Poincarélaan van 01 tot 77 - van 11/02/2016 tot 11/03/2016

Télécharger Tweestationsstraat / Goederenstraat / Grondelsstraat - van 14/02/2016 tot 14/03/2016