Fermer

Stedenbouwkundige vergunningen


De dienst Stedenbouwkundige vergunningen houdt zich bezig met de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen. Inwoners kunnen er stedenbouwkundige inlichtingen verkrijgen, plannen van een woning opzoeken en een renovatiepremie aanvragen. De dienst organiseert eveneens openbare onderzoeken en overlegcommissies.

Voorwaarden

In volgende gevallen dient u over een stedenbouwkundige vergunning te beschikken:

  • elke bouw, renovatie of aanpassing die de structuur, het volume of het architecturaal aspect van een gebouw wijzigt
  • het wijzigen van de bestemming van een goed (zelfs zonder werkzaamheden) of een terrein
  • het plaatsen van een schotelantenne (uitzonderingen zijn voorzien)
  • het plaatsen van een uithangbord
  • het plaatsen van een reclamebord
  • het verwijderen van een boom


Openbaar onderzoek

Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het onderzoek wordt via rode affiches aangekondigd op panelen in de buurt van het project, via affiches op het project zelf en via affiches op de gemeentelijke aankondigingenborden. Tijdens het onderzoek kunt u terecht bij de gemeentedienst Stedenbouwkundige vergunningen om er kennis te nemen van het project, om opmerkingen te geven of om bezwaren te uiten. U kunt ook vragen te worden uitgenodigd voor de overlegcommissie.

Overlegcommissie

De overlegcommissie is een raadgevend orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de gewestelijke en gemeentelijke openbare instellingen. Ze is belast met het geven van advies aan de administratieve overheid om deze te helpen bij haar besluitvorming. Het advies is nodig vóór de afgifte van een vergunning telkens wanneer de stedenbouwkundige wetgeving dit voorziet, bij de uitwerking van bepaalde voorschriften (bijzonder bestemmingsplan, gemeentelijke stedenbouwkundige reglementen, ...) of op initiatief van de overheid.
Het advies is niet bindend voor de administratieve overheid die uitspraak doet over de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning. Indien ze in haar uiteindelijke beslissing afwijkt van het advies van de overlegcommissie, moet ze motiveren waarom.
De commissie waakt over de verhouding van verschillende belangen: stedenbouw, erfgoed, economie, leefmilieu.

Télécharger Dagorde

Télécharger Overlegcommissie


Télécharger AV 04.06.15
Télécharger
AV 28.05.15
Télécharger
AV 21.05.15
Télécharger
AV 07.05.15
Télécharger
AV 29.04.15
Télécharger AV 23.04.15
Télécharger AV 26.03.15
Télécharger AV 12.03.15
Télécharger AV 26.02.15
Télécharger AV 12.02.15
Télécharger
AV 15.01.15
Télécharger AV 17.12.14
Télécharger AV 11.12.14
Télécharger AV 04.12.14
Télécharger AV 20.11.14
Télécharger AV 13.11.14
Télécharger AV 23.10.14
Télécharger AV 09.10.14
Télécharger AV 02.10.14
Télécharger AV 17.09.14
Télécharger AV 11.09.14

Hoe verloopt een vergadering van de overlegcommissie?

De secretaris van de overlegcommissie roept iedereen bijeen: de aanvrager van de vergunning, de personen die hebben gevraagd te worden gehoord tijdens het openbaar onderzoek en alle andere personen die de commissie wenst te horen. Elke persoon die wordt gehoord kan worden begeleid door zijn raadgever: de aanvrager van de vergunning wordt bijvoorbeeld dikwijls begeleid door de architect of ontwerper van het project.
Tijdens de vergadering wordt het project voorgesteld aan alle deelnemers. Zij krijgen de gelegenheid vragen te stellen om het dossier beter te begrijpen en te waarderen. Nadien worden ze uitgenodigd om hun mening over het project te geven, over zijn impact op het leefmilieu, ....
De eventuele tegenstanders kunnen hun eisen en opmerkingen laten horen. De commissieleden overleggen daarna achter gesloten deuren om een gedetailleerd advies over het project te formuleren.
De overlegcommissie kan beslissen om haar advies uit te stellen, bijvoorbeeld in afwachting van bijkomende informatie.
Het proces-verbaal van de vergadering en het advies van den overlegcommissie worden bewaard in een register op het gemeentehuis. Om het even wie kan vanaf de maandag volgend op de overlegvergadering dit verslag raadplegen. Neem hiervoor contact op met de dienst Stedenbouwkundige vergunningen op de nummers 02 558 08 51 of 02 558 08 52.

Aanvragen van stedenbouwkundige vergunning

Télécharger Emile Grysonlaan - van 17/06/2015 tot 01/07/2015

Télécharger Ketelstraat / Henri Simonetlaan - van 17/06/2015 tot 01/07/2015

Télécharger Schollestraat / Henri Simonetlaan - van 17/06/2015 tot 01/07/2015

Télécharger Jacques Boonstraat 10 - van 19/06/2015 tot 03/07/2015

Télécharger Schollestraat / Henri Simonetlaan - van 19/06/2015 tot 03/07/2015

Télécharger Guillaume Melckmanslaan 40 - van 20/06/2015 tot 04/07/2015

Télécharger Brogniezstraat 71 - van21/06/2015 tot 05/07/2015

Télécharger Bergensesteenweg 714 - van 19/06/2015 tot 03/07/2015

Télécharger Bergensesteenweg 277 - van 21/06/2015 tot 05/07/2015

Télécharger Duivenmelkersstraat 28 - van 20/06/2015 tot 04/07/2015

Télécharger Dorpsstraat 61 - van 20/06/2015 tot 04/07/2015

Télécharger Scheutlaan 154 - van 19/06/2015 tot 03/07/2015

Télécharger Tweestationsstraat van 19 tot 21 - van 19/06/2015 tot 03/07/2015

Télécharger Birminghamstraat 112 - van 21/06/2015 tot 05/07/2015

Télécharger Wayezstraat 155 - van 20/06/2015 tot 04/07/2015

Télécharger Jacques Boonstraat 10 - van 19/06/2015 tot 03/07/2015

Télécharger Schollestraat / Henri Simonetlaan - van 19/06/2015 tot 03/07/2015

Télécharger Jacques Mannestraat 12 - van 23/06/2015 tot 07/07/2015

Télécharger Bergense Steenweg van 128 tot 134 - van 23/06/2015 tot 07/07/2015

Télécharger Guillaume Melckmanslaan 40 - van 20/06/2015 tot 04/07/2015

Télécharger Brogniezstraat 71 - van 21/06/2015 tot 05/07/2015

Télécharger Bergense Steenweg 714 - van 19/06/2015 tot 03/07/2015

Télécharger Bergense Steenweg 277 - van 21/06/2015 tot 05/07/2015

Télécharger Duivenmelkersstraat 28 - van 20/06/2015 tot 04/07/2015

Télécharger Dorpsstraat 61 - van 20/06/2015 tot 04/07/2015

Télécharger Scheutlaan 154 - van 19/06/2015 tot 03/07/2015

Télécharger Tweestationsstraat van 19 tot 21 - van 19/06/2015 tot 03/07/2015

Télécharger Birminghamstraat 112 - van 21/06/2015 tot 05/07/2015

Télécharger Wayezstraat 155 - van 20/06/2015 tot 04/07/2015