Fermer

Stedenbouwkundige vergunningen


De dienst Stedenbouwkundige vergunningen houdt zich bezig met de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen. Inwoners kunnen er stedenbouwkundige inlichtingen verkrijgen, plannen van een woning opzoeken en een renovatiepremie aanvragen. De dienst organiseert eveneens openbare onderzoeken en overlegcommissies.

Voorwaarden

In volgende gevallen dient u over een stedenbouwkundige vergunning te beschikken:

  • elke bouw, renovatie of aanpassing die de structuur, het volume of het architecturaal aspect van een gebouw wijzigt
  • het wijzigen van de bestemming van een goed (zelfs zonder werkzaamheden) of een terrein
  • het plaatsen van een schotelantenne (uitzonderingen zijn voorzien)
  • het plaatsen van een uithangbord
  • het plaatsen van een reclamebord
  • het verwijderen van een boom


Openbaar onderzoek

Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het onderzoek wordt via rode affiches aangekondigd op panelen in de buurt van het project, via affiches op het project zelf en via affiches op de gemeentelijke aankondigingenborden. Tijdens het onderzoek kunt u terecht bij de gemeentedienst Stedenbouwkundige vergunningen om er kennis te nemen van het project, om opmerkingen te geven of om bezwaren te uiten. U kunt ook vragen te worden uitgenodigd voor de overlegcommissie.

Overlegcommissie

De overlegcommissie is een raadgevend orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de gewestelijke en gemeentelijke openbare instellingen. Ze is belast met het geven van advies aan de administratieve overheid om deze te helpen bij haar besluitvorming. Het advies is nodig vóór de afgifte van een vergunning telkens wanneer de stedenbouwkundige wetgeving dit voorziet, bij de uitwerking van bepaalde voorschriften (bijzonder bestemmingsplan, gemeentelijke stedenbouwkundige reglementen, ...) of op initiatief van de overheid.
Het advies is niet bindend voor de administratieve overheid die uitspraak doet over de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning. Indien ze in haar uiteindelijke beslissing afwijkt van het advies van de overlegcommissie, moet ze motiveren waarom.
De commissie waakt over de verhouding van verschillende belangen: stedenbouw, erfgoed, economie, leefmilieu.

Télécharger Dagorde
Télécharger Addendum
Télécharger Overlegcommissie

Télécharger AV 29.04.15
Télécharger AV 23.04.15
Télécharger AV 26.03.15
Télécharger AV 12.03.15
Télécharger AV 26.02.15
Télécharger AV 12.02.15
Télécharger
AV 15.01.15
Télécharger AV 17.12.14
Télécharger AV 11.12.14
Télécharger AV 04.12.14
Télécharger AV 20.11.14
Télécharger AV 13.11.14
Télécharger AV 23.10.14
Télécharger AV 09.10.14
Télécharger AV 02.10.14
Télécharger AV 17.09.14
Télécharger AV 11.09.14

Hoe verloopt een vergadering van de overlegcommissie?

De secretaris van de overlegcommissie roept iedereen bijeen: de aanvrager van de vergunning, de personen die hebben gevraagd te worden gehoord tijdens het openbaar onderzoek en alle andere personen die de commissie wenst te horen. Elke persoon die wordt gehoord kan worden begeleid door zijn raadgever: de aanvrager van de vergunning wordt bijvoorbeeld dikwijls begeleid door de architect of ontwerper van het project.
Tijdens de vergadering wordt het project voorgesteld aan alle deelnemers. Zij krijgen de gelegenheid vragen te stellen om het dossier beter te begrijpen en te waarderen. Nadien worden ze uitgenodigd om hun mening over het project te geven, over zijn impact op het leefmilieu, ....
De eventuele tegenstanders kunnen hun eisen en opmerkingen laten horen. De commissieleden overleggen daarna achter gesloten deuren om een gedetailleerd advies over het project te formuleren.
De overlegcommissie kan beslissen om haar advies uit te stellen, bijvoorbeeld in afwachting van bijkomende informatie.
Het proces-verbaal van de vergadering en het advies van den overlegcommissie worden bewaard in een register op het gemeentehuis. Om het even wie kan vanaf de maandag volgend op de overlegvergadering dit verslag raadplegen. Neem hiervoor contact op met de dienst Stedenbouwkundige vergunningen op de nummers 02 558 08 51 of 02 558 08 52.

Aanvragen van stedenbouwkundige vergunning

Télécharger Kampioenstraat 44 - van 05/05/2015 tot 19/05/2015

Télécharger Maria Groeninckx-De Maylaan / Adolphe Willemynsstraat / Broekstraat - van 05/05/2015 tot 19/05/2015

Télécharger Eugène Ysayelaan 33 - van 05/05/2015 tot 19/05/2015

Télécharger Théo Lambertlaan van 27 tot 29 - van 05/05/2015 tot 19/05/2015

Télécharger Sylvain Dupuislaan / Broekstraat (angle) - van 05/05/2015 tot 19/05/2015

Télécharger Luitenant Liedelstraat 79 - van 16/05/2015 tot 30/05/2015

Télécharger Aakaai 25 - van 16/05/2015 tot 30/05/2015

Télécharger Lambert Crickxstraat van 12 tot 14 - van 16/05/2015 tot 30/05/2015

Télécharger Bergense Steenweg 14 - van 16/05/2015 tot 30/05/2015

Télécharger Lennikse Baan - van 16/05/2015 tot 30/05/2015

Télécharger Lennikse Baan - van 16/05/2015 tot 30/05/2015

Télécharger Researchdreef - van 16/05/2015 tot 30/05/2015

Télécharger Prévinairestraat van 74 tot 76 - van 16/05/2015 tot 30/05/2015

Télécharger Dapperheidsplein - van 16/05/2015 tot 30/05/2015

Télécharger Nijverheidskaai / Oudstationsstraat - van 24/05/2015 tot 07/06/2015