Covid-19 : Ik wil helpen

Door het indienen van dit formulier ga ik ermee akkoord dat de ingevoerde informatie kan worden gebruikt en geëxploiteerd in het kader van het burgerplatform "Solidariteit1070".

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een computerbestand. Ze worden uitsluitend gebruikt om u te informeren/door te verwijzen naar de persoon die u zal bijstaan. Deze zullen in geen geval zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven en blijven volledig vertrouwelijk. Zoals wettelijk bepaald, heeft elke persoon het recht om de informatie over hem of haar te raadplegen en de inhoud ervan te wijzigen of te laten verwijderen zonder dat hij of zij daarvoor een reden hoeft te geven.

Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat uw vrijwillige acties in het kader van de coronaviruscrisis niet gedekt zijn door een verzekering van de gemeente Anderlecht.