Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten uit hoofde van de Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Formulier dat samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, per post naar de DPO van het gemeentebestuur van Anderlecht moet worden gestuurd via deze formulier of op het adres Raadsplein 1, 1070 Anderlecht of per e-mail naar gdpr@anderlecht.brussels.

Krachtens artikel 12 tot en met 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verzoekt de hierboven genoemde persoon om uitoefening van het (de) volgende recht(en) (de desbetreffende vakjes aankruisen) :
Recht op toegang tot persoonsgegevens
Recht op rechtzetting
Recht op verwijdering
Recht op beperking van verwerking
Recht op intrekking van instemming

De persoonsgegevens die in dit formulier worden verzameld, zullen uitsluitend worden gebruikt om te reageren op het geuite verzoek. De DPO stuurt na ontvangst van het formulier een ontvangstbevestiging.

Upload requirements