Algemene sociale steunen

De sociale dienst

A. Plaats en kontakten

Adres : Raymond Vander Bruggenlaan, 62-64 te 1070 Anderlecht
Telefoon/Call Center : 02/529.41.20 (telefonische permanentie: van 8u tot 12u en van 13u tot 16u van maandag tot vrijdag).
Fax : 02/529.41.22

B. Onthaal

ONTHAALUREN

  voormiddag namiddag
maandag 7u30 - 11u30 13u00 - 15u30
dinsdag 7u30 - 11u30 13u00 - 15u30
woensdag 7u30 - 11u30 13u00 - 15u30
donderdag 7u30 - 11u30 13u00 - 15u30
vrijdag 7u30 - 11u30 13u00 - 15u00

Einde van de uitdeling van de kaartjes : voormiddag : 11u00 - namiddag : 15u00 (vrijdagnamiddag: 14u30))

Deze dienst richt zich tot mensen die ouder zijn dan 25 jaar. Voor mensen jonger dan 25 jaar, zie verder: Dienst 18-24.

Opening van dossiers

Indien u geen dossier hebt, of indien u sinds enige tijd geen aanvraag meer hebt ingediend, bied u aan bij het eerste onthaalloket (loket kaartjes) en geef er uw identiteitspapieren af. De opening van de dossiers voor de – en + 25 jarigen vinden plaats in de Raymond Vander Bruggenlaan 62-64.

U zal dan door een werknemer van het OCMW ontvangen worden.
Deze zal:

 • uw dossier openen
 • in uw bijzijn, een informaticafiche invullen met uw gegevens
 • u een ontvangstbewijs overhandigen dat geldt als bewijs van de indiening van uw aanvraag
 • zal u het aanvraagregister laten tekenen
 • een afspraak vastleggen met de maatschappelijk werker die gelast wordt met de opvolging van uw dossier

Permanenties voor dringende aanvragen

Bij deze permanenties worden, over het algemeen, enkel aanvaard :

 • de aanvragen voor dringende medische hulp voor illegalen;
 • de andere dringende aanvragen voor medische hulp (dringende requisitoria, medische kaarten, …);
 • uitzetting van woning;
 • beslaglegging door deurwaarders.

Opgelet ! Het gaat niet om een afspraak, het is onmogelijk zich op voorhand in te schrijven. Bied u aan bij het onthaal om 7u30, op de dag van de permanentie van uw maatschappelijk werker. De permanentiedagen van de maatschappelijk werkers zullen u bij het onthaalloket medegedeeld worden. Alle andere aanvragen gebeuren op afspraak.

Afspraken

Indien u uw maatschappelijk werker wenst te ontmoeten dient er een afspraak gemaakt te worden. U kunt rechtstreeks met hem een afspraak maken per telefoon, of, u hiertoe aan de onthaalbalie aanmelden. Wacht niet tot de laatste minuut, want dan loopt u het risico dat u niet tijdig een afspraak krijgt. Vergeet bovendien niet te verwittigen indien u te laat of verhinderd bent!

U kan uw maatschappelijk werker telefonisch bereiken tijdens zijn telefonische permanenties. De uren van bereikbaarheid zullen u mededeeld worden door hemzelf of door het personeel van het onthaal.

C. Het Post-comité loket voor de algemene sociale dienst en de dienst 18-24

Adres: Raymond Vander Bruggenlaan, 62-64 te 1070 Anderlecht
Telefoon: 02/529.41.44
Fax : 02/529.41.22

UURROSTER VOOR DE RECEPTIE VAN DE DOCUMENTEN VOOR DE ACTIVERING VAN DE BETALING, AFLEVEREN VAN DE MEDISCHE KAARTEN EN AFLEVEREN VAN ATTESTEN

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 11u30 en van 13u tot 15u30.

De betalingen

De betalingen van financiële hulp gebeuren enkel via bankoverschrijvingen.

Sociale bankrekening

Indien u illegaal verblijft op het Belgische grondgebied of indien u een bankverbod hebt, kunt u een aanvraag indienen voor het openen van een sociale bankrekening.

Alle andere mensen moeten een bankrekening openen bij een financiële instelling naar keuze, of de bankrekening houden waar ze titularis van zijn.

De attesten

Aan het betalingsloket worden verschillende soorten attesten afgegeven die aan verscheidene diensten moeten voorgelegd worden (bvb. : MIVB, belastingen, ziekenfondsen, telefoonoperators, enz.)

De dienst 18-24 (Steun aan jongere meerderjarigen)

Adres: Onderwijsstraat, 58 te 1070 Anderlecht
Telefoon: 02/563.46.20
Fax : 02/563.46.43
Briefwisseling: Raymond Vander Bruggenlaan, 62-64 - 1070-Anderlecht

Deze dienst richt zich tot alle jongeren van 18 tot en met 24 jaar, tot koppels bij wie een van de partners jonger is dan 25 jaar die financiële steun vraagt en tot minderjarigen wier ouders niet door de Algemene Sociale Dienst worden gevolgd.

OPENING VAN DOSSIERS

Indien u nog geen dossier hebt of indien u sinds geruime tijd geen dossier meer heeft ingediend, moet u zich eerst aanmelden in het hoofdkantoor aan de R. Vander Bruggenlaan 62-64 te 1070 Anderlecht - Zie Procedure voor het openen van een dossier bij de Sociale dienst.

Onthaal

ONTHAALUREN

  voormiddag namiddag
maandag 8u00 - 11u30 13u00 - 15u30
dinsdag 8u00 - 11u30 13u00 - 15u30
woensdag 8u00 - 11u30 13u00 - 15u30
donderdag 8u00 - 11u30 -
vrijdag 8u00 - 11u30 13u00 - 15u00

MEDISCHE PERMANENTIE: medische permanenties zijn uitsluitend toegankelijk voor:

 • vragen naar dringende medische hulp voor illegalen;
 • andere vragen naar dringende medische hulp (vorderingen, medische kaarten, ...)

Om toegang te krijgen tot die permanenties moet u een door een arts ingevuld medisch attest kunnen voorleggen.

Let op! Het gaat hier niet om een afspraak. Het vooraf vastleggen van een afspraak is dan ook niet mogelijk. U moet zich derhalve om 08.00 uur op de dag van de permanentie bij het onthaal aanmelden.

Alle overige aanvragen worden na afspraak behandeld.

NOODGEVALLEN (uitzetting, beslag door gerechtsdeurwaarder, ...) en Afspraken

Indien u een gesprek wilt met uw sociaal werker moet u eerst een afspraak maken. U kunt die afspraak rechtstreeks over telefoon maken bij uw sociaal werker of ter plekke aan het onthaal.
Wacht niet tot het laatste ogenblik: u loopt dan immers het risico dat u niet meteen kunt worden gehoord.

Vergeet ook niet te waarschuwen wanneer u te laat zou komen voor een afspraak of wanneer u verhinderd bent.

U kunt uw sociaal werker telefonisch bereiken tijdens de uren van zijn telefonische permanentie. Die uren kunt u achterhalen bij hem, de medewerkers aan het onthaal of via het Call Center op het nummer 02/529 41 20.