Anderlecht wil uitstoot met 55% verminderen tegen 2030

1070

Op 24 maart heeft de gemeenteraad de doelstellingen van het toekomstige Klimaatplan van Anderlecht goedgekeurd.

Hiermee sluit de gemeente zich aan bij de Europese doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van 1990 en neemt ze haar deel van de verantwoordelijkheid op om op gemeentelijk niveau te werken aan klimaatverandering.

Meer info