Bevolking - Adreswijziging en afvoering van ambtswege

OPGELET : onze diensten helpen u graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS met de stappen die u moet ondernemen. Indien u echter moeilijkheden ondervindt op dit gebied, raden wij u ten zeerste aan een beroep te doen op een TOLK, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Sommige van de onder deze rubriek vermelde aanvragen kunnen zonder afspraak worden uitgevoerd. Raadpleeg hiervoor de afdeling "Aanvragen zonder afspraak".

ADRESWIJZIGING
AFVOERING VAN AMBTSWEGE


ADRESWIJZIGING

Aangifte van adreswijziging

 • Online, via een aanvraag op IRISbox ;
 • Per e-mail :
 • Als u wenst dat het vervolg van uw aanvraag plaatsvindt in de Frankrijkstraat 99, gelieve uw mail te versturen naar bevolking@anderlecht.brussels ;
 • Als u wenst dat het vervolg van uw aanvraag plaatsvindt op het Dapperheidsplein 28A, gelieve uw mail te versturen naar bevolking.dapperheid@anderlecht.brussels .

 Opgelet, als de aanvraag via mail gebeurt moet u:  

 • 11,00€ betalen (per huishouden EN indien u van een andere gemeente komt) op de rekening "BE64 0910 1074 0252", mededeling "adreswijziging" ;
 • Het betalingsbewijs toevoegen aan de mail ;
 • Een recto-verso kopie van uw identiteitskaart of verblijfsvergunning toevoegen ;
 • Vermelden of u ingeschreven wenst te worden in het Frans of in het Nederlands.

WANNEER ?
Binnen 8 dagen na uw verhuis.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;
 • Uw PIN-code voor een aanvraag via IRISbox.

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.

Als u niet langer in het bezit bent van uw pincode, gelieve hier te klikken, "PIN- en PUK-codes".

PRIJS ?
11,00€, als u uit een andere gemeente komt of als u uit de registers bent geschrapt.

ZODRA UW AANVRAAG VERWERKT IS ?

 • Zodra de aanvraag verwerkt is, wordt u een ontvangstbevestiging (model 2) toegestuurd ;
 • De wijkagent komt binnen 15 werkdagen bij u thuis langs ;
 • Als het onderzoek naar de verblijfplaats positief is, ontvangt u een oproeping om het adres op de chip van uw identiteitskaart of verblijfsvergunning te wijzigen.
  Opgelet, deze wijziging wordt aangebracht op het adres en tussen de uren dat op uw oproeping vermeld staat.

Opgelet, gelieve uw model 2 voor te leggen aan Parking Brussels om uw parkeerkaart te verkrijgen.

Gelieve hier te klikken voor meer informatie omtrent de parkeerkaart.

Adreswijziging op de chip van uw identiteitskaart of verblijfsvergunning

Zonder afspraak

WAT HEEFT U NODIG ?
De identiteitskaarten of verblijfsvergunningen (+ PIN-code) van alle personen die betrokken zijn bij de adreswijziging.

Als u niet langer in het bezit bent van uw pincode, gelieve hier te klikken, "PIN- en PUK-codes".

 

AFVOERING VAN AMBTSWEGE

De schrapping van ambtswege van een persoon uit de bevolkingsregisters is een uitzonderlijke maatregel die door het gemeentecollege kan worden genomen op basis van een gedetailleerd verslag dat door de ambtenaar van de burgerlijke stand met de hulp van de lokale politie is opgesteld.

Indien uit het politieverslag blijkt dat de persoon al minstens zes maanden onvindbaar is, kan het gemeentecollege gelasten dat de persoon ambtshalve uit de registers wordt geschrapt.

Dit is een proces op initiatief van de gemeente of op verzoek van een derde (bijv. een nieuwe huurder).

Opgelet: de schrapping van ambtswege leidt tot de onmiddellijke annulering van uw identiteitsdocument en kan leiden tot administratieve complicaties. Gelieve dus systematisch en binnen de gestelde termijnen aangifte te doen van uw adreswijziging of tijdelijke afwezigheid.

Als een derde een aanvraag indient, hoe moet deze persoon dan te werk gaan ?

De aanvraag tot schrapping van een persoon kan worden ingediend per mail op
bevolking@anderlecht.brussels.

Bij deze aanvraag moet de aanvrager :

 • Een recto-verso kopie van zijn/haar identiteitskaart of verblijfsvergunning toevoegen ;
 • De gegevens verstrekken van de te schrappen persoon (naam, voornaam, geboortedatum of rijksregisternummer EN adres) ;
 • Aangeven of de aanvraag tot schrapping alleen betrekking heeft op de opgegeven persoon of ook op de eventuele andere personen in het gezin.

PRIJS ?
Gratis.

Reglement betreffende het innen van belastingen en retributies op de afgite van getuigschriften, documenten en andere administratieve prestaties