CARBON KORVEN of BLADKORVEN

Tijdens de herfstperiode zorgen de bomen voor heel wat bladerafval en aan de inwoners wordt gevraagd om het voetpad voor de eigen woning zelf te ruimen. Om dit probleem op te lossen, zal de dienst Onderhoud van de gemeente Anderlecht op de openbare ruimte bladkorven plaatsen en ter beschikking stellen aan inwoners waarin ze gevallen bladeren op het openbaar domein kwijt kunnen raken.

Waar worden de bakken geïnstalleerd?

 

De bladkorven worden geplaatst op plaatsen die gemakkelijk toegankelijk zijn voor ophaalwagens.

Wanneer worden ze geplaatst?

De bladkorven worden tussen eind september en begin oktober geplaatst. De bladkorven worden aan het begin van de herfst geplaatst en aan het eind van het seizoen verwijderd.

Wanneer worden ze weer weggehaald?

Vermoedelijk en afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de bladkorven vanaf februari worden weggehaald.

Hoe vaak worden ze geleegd?

De bakken worden (indien nodig) één keer per week geleegd.


Door dode bladeren voor uw huis op te vegen en in de bladkorven te deponeren, helpt u groenafval te sorteren en nuttig te gebruiken. Op die manier doet u iets ecologisch voor ons milieu.

 

 

Gebruik van de bladkorven

Bladbkorven zijn alléén bedoeld voor bladeren die op openbaar domein zijn gevallen, niet voor ander groenafval zoals takken, coniferen en overige gerooide plantenresten. Alsook is het deponeren van huisvuil strikt verboden.
Het aanbieden van blad in de berm is niet toegestaan. De bladbakken worden op de, voor vrachtwagen, meest bereikbare en veilige locaties geplaatst. Het is niet toegestaan de bladbakken te verplaatsen of om te draaien.

 

Wat mag er gedeponeerd worden in de bladkorven? Alleen dode bladeren die voor uw huis liggen.

 

Het volgende groenafval is NIET TOEGESTAAN in de bladkorven: takken, gemaaid gras, naaldbomen, resten van verwijderde planten.

Het deponeren van bladeren in goten is niet toegestaan.
Het is ten strengste verboden huishoudelijk afval in de bladkorven te deponeren.

 

 

Waar kan ik met vragen terecht?

Heeft u nog vragen over het inzamelen van het blad? Bel 0800 9 1070