Consultatieve Raad van de maatschappelijke Gebruikers

Het OCMW ondersteunt de organisatie van de Consultatieve Raad voor de Maatschappelijke Gebruikers (CRMG). De CRMG vormt een contactpunt tussen de "actoren" van het OCMW (gebruikers, maatschappelijk werkers, administratief personeel, mandatarissen) dat tracht de dienstverlening aan de gebruikers te verbeteren en de spanningen tussen gebruikers en maatschappelijk werkers te verminderen.

Deze raad komt vijf keer per jaar samen en behandelt prioritair de opmerkingen die gemaakt werden door vertegenwoordigers van de gebruikers betreffende de werking van het OCMW (bijvoorbeeld: de behandelingstermijnen van de steunaanvragen, het onthaal van het OCMW, gewelddaden in de wachtzaal, de requisitoria, de medische kaarten, enz.). Het is een plaats waar de vertegenwoordigers en de voornaamste actoren van het OCMW elkaar kunnen horen en een dialoog kunnen aangaan.

Tijdens de vergaderingen van het CRMG mogen geen individuele dossiers besproken worden.

De CRMG bestaat uit :

  • De Voorzitter van de Raad van sociale Welzijn van het OCMW
  • OCMW-Raadsleden
  • vertegenwoordigers gebruikers OCMW 
  • Maatschappelijk werkers
  • Leden van de maatschappelijke coördinatie
  • Een observator: een persoon niet afkomstig uit Anderlecht aangeduid door het CSCE (Collectief Solidariteit Tegen Uitsluiting)

De C.R.M.G. is:

  • een comité van « bemiddelaars » van het O.C.M.W., dat wil zeggen de steuntrekkers, hun afgevaardigden, de maatschappelijk werkers, de Voorzitter en de Raadsleden.
  • een ontmoetingsplaats, ter verbetering van de diensten en ter verbetering van de samenwerking tussen alle bemiddelaars.

VOORWAARDEN ?

Om deel uit te maken van deze raad, moet u een dossier hebben dat actief is bij het OCMW
(leefloon, medische kaart, schuldbemiddeling, enz.)