Covid-19 : Opschorting van de controle op de gereglementeerde parkeerzones

Suspension du contrôle du stationnement

De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdag 17 maart 2020 besloten de reeds genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus te versterken. Deze nieuwe maatregelen zijn van kracht vanaf woensdag 18 maart 2020 om 12.00 uur tot minstens 5 april 2020.

Gezien de situatie en de instructies van de sociale afstand die voorrang geven aan persoonlijke vervoermiddelen, schort de gemeente Anderlecht de controle op haar gereglementeerde parkeerzones op.

De verkeers- en veiligheidsvoorschriften moeten uiteraard strikt worden nageleefd. Meer dan ooit wordt iedereen gevraagd om andere gebruikers van de openbare ruimte te respecteren.

Deze maatregel is van kracht vanaf woensdag 18 maart 2020 om 12u en duurt ten minste tot 5 april 2020.