De gemeentelijke loketten van de dienst Demografie verhuizen naar de Frankrijkstraat

Accueil Rue de France

De komende twee jaar wordt het gemeentehuis van Anderlecht volledig heringericht. De diensten Bevolking en Burgerlijke Stand verhuizen daarom naar een complex in de Frankrijkstraat 99, net tegenover het Zuidstation. Deze diensten maken van de gelegenheid gebruik om het publiek op een nieuwe manier te verwelkomen.

Meer info