Jaarmarkt 2019

Wij hebben het genoegen u mee te delen dat de jaarlijkse veefoor van Anderlecht op dinsdag 17 september 2019 plaatsvindt.

Dit jaar zijn er echter grote wijzigingen bij de organisatie van deze wedstrijd.

Om aan onze verplichtingen inzake dierenwelzijn te voldoen, heeft de gemeenteraad immers op 23 mei 2019 een nieuw reglement voor deze wedstrijd, dat u als bijlage vindt, goedgekeurd.

Bovendien wenst het college van burgemeester en schepenen de aantrekkingskracht van de veefoor, waarvoor de Anderlechtse jaarmarkt sinds jaar en dag bekend is, te vergroten. Daarom werden de prijzen, in alle categorieën, verhoogd en wordt aan alle deelnemers een ontbijt aangeboden.

Inschrijvingformulieren