Ontwerp van Richtplan van Aanleg « Ninoofse Poort »

photo

Door ministerieel besluit van 8 mei 2018, werdt instructie gegeven om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone « Ninoofse Poort ».
Het openbare onderzoek over het ontwerp van RPA en zijn milieueffectrapport is gepland van 27 februari 2019 tot 29 april 2019 inbegrepen.

Dossier   
Onderzoek    
Openbare vergadering