Personen met handicap

Hoe dien ik een aanvraag in?

Voortaan hoef je niet langer papieren formulieren op te halen in je gemeente. De aanvraag gebeurt volledig online.
Stap 1: Je dient een aanvraag in op myhandicap.belgium.be door in te loggen met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode.
Stap 2: je vinkt in de online vragenlijst aan welke tegemoetkomingen of maatregelen je wilt aanvragen.
Op basis van de gekozen tegemoetkomingen polst een interactieve vragenlijst naar je administratieve gegevens en zelfredzaamheid.
Stap 3: De aanvraag wordt elektronisch verstuurd naar de DG Personen met een handicap.
Opgelet: Geef zeker ook de naam van je behandelend arts op.

De DG Personen met een handicap vraagt dan zelf de medische gegevens op bij de behandelend arts vermeld in de vragenlijst. Heb je geen behandelend arts of heeft deze geen recente medische gegevens over je situatie? Maak dan een afspraak bij je dokter.

Klik hier voor meer informatie.

 

Hoe vraag ik een tegemoetkoming aan?

Nadat je handicap erkend is, kan je een tegemoetkoming aanvragen.
Opgelet: dit is niet hetzelfde als een invaliditeitsuitkering. Een invaliditeitsuitkering wordt toegekend door het RIZIV als je arbeidsongeschikt bent. Het is ook niet hetzelfde als de uitkering die je krijgt als je gehandicapt bent door een beroepsziekte of arbeidsongeval.

Je kan een aanvraag indienen bij de Sociale Dienst:

Begeleid Wonen
Jean Van Lierdestraat 16
02 523 27 97
habitataccompagne@anderlecht.brussels

 

Adviesraad van het gehandicapte personenbeleid

02 523 27 97 - ccph@anderlecht.brussels

De adviesraad bestaat uit (meerderjarige) personen met een handicap, uit mensen uit de beroepswereld in Anderlecht en uit ouders van kinderen met een handicap. Alle onderwerpen over handicap in Anderlecht komen er aan bod: mobiliteit, toegang tot openbare plaatsen, administratieve stappen, enz. De raad kan over elk thema aanbevelingen doen bij het gemeentebestuur.