Schoolhulp

Presentatiefolder voor professionelen

Nederlandstalige kleuter- of lagere school: hulp nodig om via internet aan te melden?

Localisatie van de Nederlandstalige scholen

Jouw kind op een school inschrijven : hoe maak ik de keuze?

Alle vragen die u zich stelt over de inschrijving van uw kind(eren) in de kleuter-, lagere-, of secundaire school

Hulp nodig om je kind in het Nederlandstalig onderwijs in te schrijven ?

Wie kan bij deze dienst terecht?

Steunpunt Schoolvragen wil het schoolwelbevinden versterken van leerlingen die in Anderlecht wonen of naar school gaan. Hulp wordt geboden aan zowel leerlingen, ouders, scholen als organisaties.

Leerlingen en ouders kunnen hier terecht voor ... ?

 • Informatie over de onderwijswetgeving, de mogelijke studierichtingen
 • Hulp bij het zoeken naar een school en het inschrijven (uitsluiting, nieuwkomer, verhuis,...)
 • Het uitwerken van een gepersonaliseerde schoolloopbaan
 • Begeleiding bij spanningen op school (vb. tussen ouders en directie, leerlingen en leerkrachten)
 • Psychologische steun bij moeilijke situaties op school
 • Begeleiding bij situaties van schoolverzuim
 • Hulp bij leerproblemen (zoeken naar begeleiding voor huiswerk, Nederlands, remediëring, …)

Wat biedt de dienst aan voor organisaties en scholen?

 • Het samenbrengen van professionals in een lokaal overleg rond schoolwelbevinden.
 • De begeleiding bij en het uitwerken van projecten rond preventie en vermindering van schoolverzuim.
 • Informatie verstrekken over recente onderwijsontwikkelingen, lokale en regionale bronnen inzake schoolwelbevinden.
 • Het opmaken van een inventaris inzake schoolverzuim (documentatie, enquêtes, statistieken, vernieuwende projecten, …).
 • Collectieve infosessies over onderwijsthema's, bijvoorbeeld inschrijvingen in het basis- en secundair onderwijs.

Opgelet: via schoolinschakeling.brussels vindt je alle instanties terug die in Brussel werken rond schoolwelbevinden.

De volledige lijst met scholen in Anderlecht kan je bekijken in de rubriek Onderwijs.