Sociale Coordinatie

Verantwoordelijk van Sociale Coordinatie en Consultatieve Raad voor de Maatschappelijke Gebruikers : Tania PORTUESI
Adres : Raymond Vander Bruggen, 62-64 te 1070 Anderlecht
Uurrooster: van maandag tot vrijdag van 8u tot 16h
Briefwisseling : Raymond Vander Bruggen, 62-64 te 1070 Anderlecht

De vooruitgang van de doeltreffendheid van de strijd tegen armoede gebeurt eveneens via denkwerk, overleg en uitwerking in netverband. Om dit te bereiken, wil het OCMW de maatschappelijke coördinatieprocedure ondersteunen en stelt het een permanente discussieruimte ter beschikking van de plaatselijke betrokkenen. Zodoende wil het hen de middelen geven om concrete maatschappelijke moeilijkheden te kunnen beantwoorden.

De belangrijkste doelstellingen zijn :

  • verbetering van de communicatie tussen gebruikers, werkers, derden en degenen die de beslissingen nemen
  • verbetering van het onthaal en van de voorgestelde steunvormen
  • vermindering van het geweld
  • verhoging van de tevredenheid over het werk bij de maatschappelijk werkers en bewustwording van de moeilijkheden die dagelijks opduiken