Stadsvernieuwingscontracten

In het kader van het intercommunale luik van de Stadsvernieuwingscontracten « Heyvaert-Poincaré » en « Weststation », starten de gemeenten Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en de stad Brussel twee oproepen tot burgerinitiatieven op. Een globale enveloppe van 60.000 euro voor elk SVC is beschikbaar teneinde de initiatieven te ondersteunen die beheerd worden door bewoners of actoren van de perimeters van de SVC.
Het minimale bedrag dat per initiatief toegekend wordt bedraagt 500,00 euro en is beperkt tot 10.000,00 euro.

Geïnteresseerd ? Aarzel niet om de reglementen te raadplegen via de onderstaande links en ons uw kandidatuurformulier op te sturen tegen 9 oktober 2020.

Dossiers

Perimeter

Reglementen