Studenten - inschrijving en vernieuwing

logo

Europese en niet-Europese studenten - inschrijving en vernieuwing

De maatregelen die als gevolg van de COVID-19-pandemie worden opgelegd, hebben het gemeentebestuur gedwongen maatregelen te nemen om het aantal personen dat tegelijkertijd in onze gebouwen aanwezig is, onder controle te houden. Aangezien we ons goed bewust zijn van de moeilijkheden die dit met zich meebrengt voor studenten met strakke deadlines, hebben we besloten alternatieven in te voeren.

Europese studenten - eerste inschrijving.

Voor nieuwe inschrijvingen van Europese studenten wordt u vriendelijk verzocht een e-mail te sturen naar het volgende mailadres "europe@anderlecht.brussels " met als onderwerp: "student - naam (namen) en voornaam (voornamen)". Vervolgens zal een afspraak naar uw mailbox worden gestuurd. Niet-Europese studenten - eerste inschrijving Voor nieuwe inschrijvingen van niet-Europese studenten wordt u vriendelijk verzocht een e-mail te sturen naar het volgende mailadres "etrangers@anderlecht.brussels " met als onderwerp: "student - naam (namen) en voornaam (voornamen)". Vervolgens zal een afspraak naar uw mailbox worden gestuurd.

Niet-Europese studenten - vernieuwing van het verblijf

Voor de vernieuwing van het verblijf van niet-Europese studenten is een elektronisch formulier beschikbaar op IRISbox. Met dit formulier kunnen de documenten die nodig zijn voor de vernieuwing rechtstreeks worden geanalyseerd. Als deze documenten in orde zijn, krijgt u een afspraak om uw nieuwe verblijfsvergunning te komen aanmaken. Indien dit niet het geval is, wordt u nadere informatie toegestuurd over hoe u deze moet vervolledigen. U kunt het formulier vinden door hier te klikken.

Afgestudeerde niet-EU studenten (er wordt  1 jaar  toegekend om werk te zoeken of een onderneming op te richten)

De student die in het bezit is van een geldige verblijfstitel  niet-europese student EN die op het einde van het academiejaar 2020-2021 een diploma heeft behaald aan een Belgische erkende hogeschool of universiteit, kan een aanvraag indienen om een verblijfskaart te bekomen, geldig 12 maanden, om werk te zoeken of een onderneming op te richten.

De student moet ten laatste 15 dagen voor het verstrijken van zijn verblijfskaart (type A) een aanvraag indienen.

U kunt deze aanvraag indienen via het formulier IRISBOX door hier te klikken