Tijdelijke afwezigheid en schrapping voor het buitenland

TIJDELIJKE AFWEZIGHEID

Verklaring van tijdelijke afwezigheid

Opgelet: Het verzoek kan ook per e-mail worden gedaan aan bevolking@anderlecht.brussels.

Geef de duur van de afwezigheid aan, het land waar u zich bevindt tijdens uw afwezigheid en een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart of verblijfsvergunning.

In geval van vertrek naar het buitenland voor een periode die gelijk is aan of langer is dan drie maanden, is het noodzakelijk om het gemeentebestuur op de hoogte te stellen van uw afwezigheid. Zo loopt u geen risico om geschrapt te worden uit het bevolkingsregister.

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan een jaar duren.

U kunt deze echter een keer verlengen, waardoor u twee jaar tijdelijk afwezig kunt zijn.

Wat heeft u nodig? Uw identiteitskaart of verblijfsvergunning


Beëindiging van uw tijdelijke afwezigheid

Opgelet: de informatie kan ook per e-mail worden verstuurd naar bevolking@anderlecht.brussels.

Zodra u terugkeert, moet u uw aanwezigheid op Belgisch grondgebied opnieuw melden om de vermelding van uw afwezigheid te laten opheffen. Deze opheffing wordt uitgevoerd na controle van uw daadwerkelijke aanwezigheid door een wijkagent.

 

SCHRAPPING VOOR HET BUITENLAND

Verzoek tot schrapping om naar het buitenland te verhuizen

Opgelet: De aanvraag kan ook per e-mail worden ingediend op het volgende adres bevolking@anderlecht.brussels.
Gelieve het volledige adres in het buitenland en een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart of verblijfsvergunning op te geven.

Als u zich in het buitenland gaat vestigen, moet u dit uiterlijk de dag voor uw vertrek melden.

Wat heeft u nodig?
      
    • De identiteitskaart of verblijfsvergunning van alle gezinsleden (+ Kids ID of identiteitsbewijs voor vreemde kinderen onder 12 jaar)
    • PIN code voor diegene die in het bezit zijn van een belgische identiteitskaart of kids ID
    • 1 foto voor diegene die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning of identiteitsbewijs