Verkiezingen 2019

Wie verkies ik op 26 mei 2019?

Op 26 mei vinden drie verschillende verkiezingen plaats: de regionale, federale en Europese verkiezingen. 

Is stemmen verplicht?

Iedere kiezer, of hij Belg is of staat ingeschreven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen, is verplicht om te gaan stemmen. Door dit stemrecht niet uit te oefenen, stelt u zich bloot aan sancties. Als u niet in de mogelijkheid bent om persoonlijk te gaan stemmen, staat het u vrij om uw stem uit te brengen via een vertrouwenspersoon door te stemmen bij volmacht.

Waar, wanneer en hoe moet ik stemmen?

Alle kiezers dienen zich naar het stembureau te begeven waarvan het adres op hun oproepingsbrief vermeld staat.
De stembureaus zullen op zondag 26 mei 2019 geopend zijn van 8u tot 16u.

In Anderlecht zal er elektronisch gestemd worden met papieren bewijs.

Ik kan niet gaan stemmen op 26 mei 2019. Wat moet ik doen?

Er zijn twee alternatieven:

U stemt niet, maar dan dient u uw afwezigheid te verantwoorden.

Hiervoor moet u bij het gemeentebestuur een bewijs inleveren dat u niet kunt komen stemmen op 26 mei 2019. Dit bewijs moet per e-mail opgestuurd worden naar elections@anderlecht.brussels of ingediend worden bij de Bevolkingsdienst, Van Lintstraat 8, of in het Administratief Centrum Jacques Simonet, Dapperheidsplein 28A:

Gemeentebestuur van Anderlecht 
Dienst Verkiezingen
Van Lintstraat 8
1070 Anderlecht

Op het bewijsdocument moeten uw naam, voornaam en een datum vermeld staan. Met name de volgende bewijsstukken komen in aanmerking:

 1. Een medisch attest waaruit blijkt dat u niet in staat bent om u naar het kiesbureau te begeven op 26 mei 2019
 2. Een attest van uw werkgever waarin deze bevestigt dat u moet werken op 26 mei 2019
 3. Indien u in het buitenland verblijft: een vliegtuigticket heen en terug, een treinticket of een buskaartje op naam, een hotelreservatie, een proces-verbaal van de politie, opgemaakt in het buitenland, waarin wordt verklaard dat u zich op 26 mei 2019 in hun land bevindt, enz.

Dit bewijs dat u in de onmogelijkheid bent om te stemmen op 26 mei 2019 kan ons bezorgd worden tot drie maanden na de verkiezingen, dit is tot 26 augustus 2019.

U stemt bij volmacht. Hoe gaat u te werk?

Stemmen bij volmacht kan enkel wanneer een kiezer in de onmogelijkheid verkeert om persoonlijk naar het stembureau te gaan. In dat geval kan de afwezige kiezer (de volmachtgever) een vertrouwenspersoon aanduiden (de volmachtdrager) die zal gaan stemmen in naam en voor rekening van zijn/haar volmachtgever.

Om te mogen stemmen, moet de volmachtdrager verplicht in het bezit zijn van de volgende documenten:

 • Zijn/haar eigen identiteitskaart
 • Zijn/haar eigen oproepingsbrief
 • Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier, hier beschikbaar voor de Belgische kiezers en hier voor de Europese kiezers
 • De legitimering van uw afwezigheid, volgens de reden van uw afwezigheid:
Situatie Document date de volmachthebber moet overhandingen aan de voorzitter van het stembureau op de dag van de verkiezingen
 
 • In geval van ziekte of invaliditeit
 • Medisch attest
 • In geval van verhindering om professionele redenen
 • Attest van de werkgever
 • Wegens geloofsovertuigingen
 • Attest van de religieuze instantie
 • Wegens studies
 • Attest van de onderwijsinstelling
 • In geval van een vrijheidsstraf
 • Attest van de penitentiaire inrichting
 • In geval van een verblijf in het buitenland om beroepsredenen
 • Attest van de werkgever
 • U bent schipper, marktkramer of kermisreiziger
 • Attest van de Burgemeester
 • In geval van een verblijf in het buitenland om privéredenen (vakantie)
 • Attest van de Burgemeester

Het certificaat van de burgemeester dat uw verblijf om privéredenen in het buitenland bevestigt, zal u overhandigd worden indien u een bewijs kunt voorleggen van uw aanwezigheid in het buitenland op 26 mei 2019. Op dit document moeten uw naam en voornaam vermeld zijn en de datum van 26 mei 2019 moet binnen uw verblijfsperiode vallen. Bijvoorbeeld: een vliegtuigticket heen en terug, een treinticket of een buskaartje heen en terug, een hotelreservatie enz.

Dit document moet tijdens de gebruikelijke openingsuren worden binnengebracht bij de Bevolkingsdienst, Van Lintstraat 8, of in het Administratief Centrum Jacques Simonet, Dapperheidsplein 28A en dit op maandag, dinsdag, woensdag of vrijdag tussen 8u30 en 14u of op woensdag tussen 11u30 en 18u30.

De persoon die wordt aangeduid als volmachtdrager, moet stemgerechtigd zijn:

 • een Europese kiezer kan een andere Europese kiezer of een Belgische kiezer aanduiden als volmachtdrager
 • een Belgische kiezer moet een volmacht geven aan een andere Belgische kiezer (en niet aan een Europese kiezer).

Opgelet : een kiezer kan slechts één keer stemmen bij volmacht. Dit betekent dat een koppel dat bij volmacht wenst te stemmen op 26 mei 2019, twee verschillende volmachthebbers dient aan te duiden om de stemmen van beide partners te kunnen uitbrengen.

De informatie die u zoekt niet gevonden?

Meer info