Vreemdelingenbureau

Covid-19 : Aanpassingen

Wegens de gezondheidscrisis, is de dienst bevolking, het bureau voor de europeanen alsook het bureau voor de niet-europeanen enkel toegankelijk op afspraak.

De aanvragen gebeuren per mail of per telefoon op de nummers 02 558 09 32, 36, 40, 42 en 45 tussen 08u15 en 15u15.

OPGELET : Zijn vrijgesteld van een afspraak, de aanvragen voor :

 • certificaten en attesten (gezinssamenstelling, attest van woonst, uittreksel uit het strafregister,...)
 • adreswijzigingen

Deze aanvragen moeten worden ingediend hetzij via het platform Irisbox hetzij via mail op het adres bevolking@anderlecht.brussels

Hoe vraag ik een verblijfskaart aan?

Stap 1: ik ga naar het Vreemdelingenbureau om me in te schrijven in het vreemdelingenregister of de wachtlijst van de gemeente Anderlecht en om een verblijfskaart aan te vragen.

 • EU-burgers melden zich aan binnen de 10 werkdagen na aankomst in België
 • Niet-EU-burgers melden zich aan binnen de 3 werkdagen na aankomst in België
 • De eerste inschrijving kan aangevraagd worden van maandag tot vrijdag van 8u tot 8u30.
 • kostprijs: 7,00 euro per persoon

Stap 2: Na de inschrijving maak je een afspraak van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u.

Welke documenten neem ik mee?

Voor iedereen:

 • Nationaal paspoort
 • Drie pasfoto's op een witte achtergrond (afmetingen: 4,5cm hoog en 3,5cm breed; het afgebeeld hoofd moet 3cm hoog en 2cm breed zijn)

Bijkomend voor studenten:

 • Bewijs inschrijving in een onderwijsinstelling.
 • Voor de burgers van de Europese Unie: een verklaring onder ede dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt.
 • Voor de burgers van buiten de Europese Unie: het bewijs van voldoende bestaansmiddelen (studiebeurs of tenlasteneming met loonstrookjes/salarisstrookjes van de persoon die zich garant stelt, tenzij de solvabiliteit van de persoon die zich garant stelt gecontroleerd is door het Belgische consulaat van het land van herkomst)
 • Bewijs ziekteverzekering voor studenten uit de Europese Unie  

Bijkomend voor werknemers:

EU-burgers die een werkgeversattest hebben (bijlage 19bis), kunnen een verblijfsvergunning krijgen

Niet-EU-burgers hebben een arbeidsvergunning nodig, behalve:

 • Personen met een verblijfsvergunning voor onbeperkte duur
 • Personen gehuwd met een EU-burger
 • Erkende vluchtelingen

Niet Europese burgers moeten ook een uittreksel uit het strafregister voorleggen, uitgereikt door het land van herkomst.

Bijkomend voor zelfstandigen

Voor de burgers van de Europese Unie: uittreksel uit de kruispuntbank van ondernemingen en een attest van aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen.

Niet-EU-burgers: moeten in het bezit zijn van een beroepskaart. Je dient de aanvraag in bij de diplomatieke missie of bij het Belgische consulaat van het land van inschrijving.

Je moeten ook een uittreksel uit het strafregister voorleggen, uitgereikt door het land van herkomst.

Opgelet: volgende personen hebben geen beroepskaart nodig:

 • Niet-Belgen met een identiteitskaart voor vreemdelingen (C-kaart) of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor onbeperkte duur (B-kaart)
 • Onderdanen van een EU-lidstaat, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein en hun gezinsleden, als ze zich met hen vestigen
 • Onderdanen van Zwitserland
 • Echtgenoot/echtgenote van een Belg
 • Door België erkende vluchtelingen  

Welke zijn de verschillende soorten verblijfskaarten?

 • A-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (niet Europese burgers)
 • B-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (onbeperkt verblijf – niet Europese burgers)
 • C-kaart: identiteitskaart voor vreemdeling (niet-EU-burgers)
 • D-kaart: EG-verblijfsvergunning voor langdurige ingezetene (niet-Belgen buiten de Europese Unie)
 • E-kaart: verklaring van inschrijving (niet-Belgen binnen de Europese Unie en hun familieleden)
 • E+-kaart: document ter staving van een duurzaam verblijf (niet-Belgen binnen de Europese Unie en hun familieleden)
 • F-kaart: verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (niet-Belgen binnen de Europese Unie en hun familieleden)
 • H-kaart: blauwe Europese kaart (hooggeschoolde werknemer - niet Europese burger)

Bij welk bureau kan ik terecht?

EU-burgers (behalve Bulgaren en Roemenen): je biedt je aan bij de Europese Cel in de Van Lintstraat 8. Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 14u en op woensdag van 11u30 tot 18u30.
Niet-EU-Burgers (inclusief Bulgaren en Roemenen): je biedt je op weekdagen tussen 8u en 8u30 aan bij de Niet-Europese Cel in de Van Lintstraat 8.
Opgelet: vergeet geen ticket voor de wachtrij te nemen.

Hoeveel kost een verblijfskaart en wat is de leveringstermijn?

Normale procedure

 • E,E+,F,F+: 22,70 € - termijn: +/- 10 werkdagen
 • A,B,C,D,H: 25,40 € - termijn: +/- 10 werkdagen

Dringende procedure (2 werkdagen)

 • Alle soorten kaarten: 91,50 €

Zeer dringende procedure (1 werkdagen)

 • Enkel voor E, E+, F, F+ kaarten: 145 €  

Alle bijlagen: 7 € aanvraag verblijfsregularisatie: 25 €

Wat moet ik doen bij diefstal?

Stap 1: Aangifte doen bij de politie

Stap 2: Na aangifte krijg je een 'bewijs van aangifte van verlies of vernietiging'. (bijlage 12)

Opgelet: hiermee kan je niet naar het buitenland reizen.

Stap 3:Je gaat naar de Vreemdelingendienst waar men een onderzoek voert om de verblijfplaats na te gaan. Is het resultaat positief, dan meld je je op de Vreemdelingendienst om je nieuwe verblijfskaart aan te vragen.

Nuttige info

Omdat de wetgeving op het gebied van nationaliteit ingewikkeld is, kan niet alle informatie op de gemeentelijke website worden opgenomen. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de Bevolkingsdienst of bij de dienst Burgerlijke Stand (Dapperheidsplein 27), maar ook volgende instellingen bieden heel wat nuttige informatie:

Interfederaal Gelijkekansencentrum

FOD Binnenlandse Zaken – Vreemdelingenzaken

 • World Trade Center, Toren II: Antwerpsesteenweg 59 B, 1000 Brussel
 • 02 793 95 00 - infodesk@ibz.fgov.be
 • Van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30
 • https://dofi.ibz.be

De juridische helpdesk van het Agentschap Integratie en Inburgering

Coming 2 Belgium