Wettelijke bepalingen

Door de informatie op deze website te raadplegen gaat u impliciet en onvoorwaardelijk akkoord met onderstaande voorwaarden. 

 • De gemeente Anderlecht is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van de informatie vermeld op deze website.
   
 • Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en andere verwijzingen naar informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. De gemeente Anderlecht is niet verantwoordelijk voor de informatie die vermeld staat op deze websites. Ze kan dan ook geen enkele garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit en/of het volledige karakter van deze informatie.
   
 • De gemeente Anderlecht is niet verantwoordelijk voor schade die kan voortkomen uit de raadpleging van informatie op de andere sites waarnaar deze website verwijst.
   
 • Indien u een hyperlink naar onze website op uw website wilt plaatsen verzoeken wij u om hiervoor eerst contact op te nemen met onze webmaster: webmaster@anderlecht.brussels
   
 • De persoonsgegevens die u aan ons meedeelt worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met webmaster.