Zone Zuid - Geef uw mening

Photo d'illustration

Van 1 september tot 2 november loopt het openbaar onderzoek in verband met het richtplan van aanleg RPA voor de zone "Zuid". Tijdens deze openbare raadpleging kunnen alle belanghebbenden kennis nemen van de details van het project en hun opmerkingen kenbaar maken via de gemeente of per post of op de website www.perspective.brussels via een onlineformulier.

Meer info