Attesten

Covid-19 : Aanpassingen

Wegens de gezondheidscrisis, is de dienst bevolking, het bureau voor de europeanen alsook het bureau voor de niet-europeanen enkel toegankelijk op afspraak.

De aanvragen gebeuren per mail of per telefoon op de nummers 02 558 09 32, 36, 40, 42 en 45 tussen 08u15 en 15u15.

OPGELET : Zijn vrijgesteld van een afspraak, de aanvragen voor :

 • certificaten en attesten (gezinssamenstelling, attest van woonst, uittreksel uit het strafregister,...)
 • adreswijzigingen

Deze aanvragen moeten worden ingediend hetzij via het platform Irisbox hetzij via mail op het adres bevolking@anderlecht.brussels

Uittreksel uit het strafregister (voordien goed gedrag en zeden)

Je biedt je aan bij de Bevolkingsdienst of het Administratief centrum Jacques Simonet 28A met je identiteitskaart.

 • Leveringstermijn: onmiddellijk 
 • Kostprijs: gratis of 7,00 euro (afhankelijk van de instantie die het certificaat vraagt of waarvoor het moet dienen, bijvoorbeeld mutualiteit)

Personen die geschrapt zijn van de gemeente of uitgeschreven voor het buitenland, of minderjarigen moeten zich wenden tot

Centraal strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel

Opgelet: vraag dit document aan via Irisbox

Getuigschrift van gezinssamenstelling

Dit document geeft aan hoeveel personen er in je gezin staan ingeschreven. Je biedt je aan bij de Bevolkingsdienst of in het Administratief centrum Jacques Simonet 28A met je identiteitskaart.

 • Leveringstermijn: onmiddellijk of 5 werkdagen ( indien voor buitenland)
 • Kostprijs: gratis 

Opgelet: vraag dit document aan via Irisbox

Getuigschrift van woonplaats

Dit document bewijst dat je in Anderlecht woont. Je biedt je aan bij de Bevolkingsdienst of in het Administratief centrum Jacques Simonet 28A met je identiteitskaart.

 • Leveringstermijn: onmiddellijk of 5 werkdagen ( indien voor het buitenland)
 • Kostprijs: gratis 

Opgelet: vraag dit document aan via Irisbox

Orgaan- en weefseltransplantatie

Meer info

In België wordt elke overledene als orgaandonor beschouwd. Je kan je expliciet als donor aanmelden of je hier tegen verzetten. Je biedt je aan bij de Bevolkingsdienst met je identiteitskaart.

 • Leveringstermijn: onmiddellijk
 • Kostprijs: gratis

Ouderlijke toestemming

Minderjarigen die zonder ouders, alleen of in groep naar het buitenland reizen, hebben een toelating nodig. De vader, moeder of voogd biedt zich aan bij de Bevolkingsdienst of in het Administratief centrum Jacques Simonet 28A met zijn/haar identiteitskaart.

 • Leveringstermijn: onmiddellijk
 • Kostprijs: 7,00 euro

Verklaring laatste wilsbeschikking

Iedereen kan tijdens zijn leven de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente schriftelijk op de hoogte brengen van zijn laatste wilsbeschikking inzake de wijze van begraving, uitvaart en een eventueel uitvaartcontract. Wanneer de persoon overlijdt, moet de wilsbeschikking gerespecteerd worden door de personen die de begrafenis verzorgen.

Formulier

Bewijs van leven

Gepensioneerden die in het buitenland verblijven moeten soms een bewijs van leven voorleggen, bijvoorbeeld in verband met een rente, pensioen of voor een verzekeringsmaatschappij. Je biedt je aan bij de Bevolkingsdienst of in het Administratief centrum Jacques Simonet 28A met je identiteitskaart.

 • Leveringstermijn: onmiddellijk
 • Kostprijs: gratis

Opgelet: vraag dit document aan via Irisbox

Tenlasteneming (Bijlage 3bis)

Je hebt dit document nodig als een kennis of familielid voor maximum 90 dagen naar België wil komen die:

 • zelf geen Belg is (zowel visum- als niet visumplichtigen)
 • niet uit een E.E.R.-land komt (EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)
 • niet over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten van zijn verblijf zelf te dragen

Het betekent dat je je financieel garant stelt ten opzichte van de Belgische Staat, het OCMW en de vreemdelingendienst voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring, zolang deze persoon in België verblijft.

Je biedt je aan bij de Bevolkingsdienst of in het Administratief centrum Jacques Simonet 28A met:

 • Belgische identiteitskaart (+ fotokopie) of verblijfsvergunning van onbeperkte duur (+ fotokopie)
 • de drie laatste loonfiches (of andere inkomsten)
 • kostprijs: 25,00

Militiegetuigschrift

Dit document bewijst dat je aan de dienstplicht hebt voldaan. Hiervoor contacteer je het Ministerie van Defensie: Kwartier Koningin Elisabeth – Everestraat 1, 1140 Brussel - 0800 14 936 (gratis nummer).

Attest van erfopvolging

De gemeente mag geen attest van erfopvolging meer afleveren. Na aanneming van de europese verordening nr° 650/2012 van 4 juli 2012, werd deze bevoegdheid toegekend aan de notarissen. Éen uitzondering blijft echter gelden betreffende de bevoegdheid van het registratiekantoor, voortaan genaamd Kantoor van Rechtszekerheid

Het kantoor Rechtszekerheid dat het dossier van de overledene beheert, mag een attest van erfopvolging alleen afleveren als aan alle volgende voorwaarden voldaan is:

 • De overledene heeft geen testament of om het even welke andere akte met laatste wilsbeschikkingen opgemaakt of laten opmaken (het kantoor Rechtszekerheid is met andere woorden alleen bevoegd als de nalatenschap uitsluitend geregeld wordt volgens de wettelijke erfopvolging voorzien in het Burgerlijk Wetboek).
 • De overledene heeft geen huwelijkscontract of een ‘aktewijziging huwelijkse voorwaarden’ laten opmaken.
 • Er zijn geen ‘onbekwame’ erfgenamen (minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarden …). Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, zullen deze personen automatisch doorgestuurd worden naar een notaris

Voor bijkomende informatie, gelieve volgende link te raadplegen.