Bladkorven

Tijdens de herfstperiode zorgen de bomen voor heel wat bladerafval en aan de inwoners wordt gevraagd om het voetpad voor de eigen woning zelf te ruimen. Om dit probleem op te lossen, zal de dienst Onderhoud van de gemeente Anderlecht op de openbare ruimte bladkorven plaatsen en ter beschikking stellen aan inwoners waarin ze gevallen bladeren op het openbaar domein kwijt kunnen raken.

Waar worden de bakken geïnstalleerd?

Asterhok x2 Rode-Kruiplein x1
Madeliefjeshoek x2 Tijl Uilenspiegeldreef x1
Wollegrassquare x1 Klaterboslaan x1
Britse-Soldaatlaan x2 Victor Voetssquare x1
Sint-Janskruidlaan x2 Koning-Soldaatlaan x2
Jean-Hayetsquare x1 Théo Verbeecklaan x1
Clara Clairbertdreef x1 Claude Debussystraat x1
Lustplein x2 Prins van Luiklaan x3
Radplaats x1 Buffonstraat x1
Kennisstraat x1 Broekstraat x1
Vrije-Academielaan x3 René Berrewaertslaan x1
Kanunnik Rooselaan x1 Commandant Vandermeerenlaan x1
Kapitein Fossoullaan x1 Vaandelstraat x1
Lieu dit 100 Kilogs x1 Puccinistraat x1
Camille Vaneukemlaan x1 Elsa Frisonsquare x1
Séverineplein x2 Victor Olivierlaan x1
Vruchtbaarheidslaan x2 Parc Effort x1
de Sévignéstraat x1  

Wanneer worden ze geplaatst?

De bladkorven worden tussen eind september (maandag 28 september 2020) en begin oktober (v'ijdag 09 oktober 2020) geplaatst.

Wanneer worden ze weer weggehaald?

Vermoedelijk en afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de bladkorven vanaf februari 2021 worden weggehaald.

Hoe vaak worden ze geleegd?

De bakken worden (indien nodig) één keer per week geleegd.

Gebruik van de bladkorven

Bladbkorven zijn alléén bedoeld voor bladeren die op openbaar domein zijn gevallen, niet voor ander groenafval zoals takken, coniferen en overige gerooide plantenresten. Alsook is het deponeren van huisvuil strikt verboden.
Het aanbieden van blad in de berm is niet toegestaan.
De bladbakken worden op de, voor vrachtwagen, meest bereikbare en veilige locaties geplaatst. Het is niet toegestaan de bladbakken te verplaatsen of om te draaien.

Waar kan ik met vragen terecht?

Heeft u nog vragen over het inzamelen van het blad? Bel 0800 9 1070