Covid-19 : Aanpassing onthaal en diensten van het OCMW

De Nationale Veiligheidsraad heeft in het kader van het beheer met betrekking tot COVID 19 op 17 maart 2020 besloten nieuwe maatregelen te nemen om de verplaatsing en daarmee de verspreiding van de epidemie te beperken. In overeenstemming met deze richtlijnen is het OCMW van Anderlecht vanaf woensdag 18/03/2020 om 13.00 uur tot nader order niet meer toegankelijk voor het publiek..

Alle lopende dossiers worden automatisch verlengd tot het einde van de sluiting. Dit betekent dat de continuïteit van de betaling van het inkomens wordt verzekerd, evenals de noodhulp en de uitgifte van gezondheidskaarten..

4 gratis telefoonlijnene zijn open: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur

  • Indien u jonger bent dan 25 jaar, belt u het nummer 0800/35240
  • Indien u geen dossier heeft bij het OCMW, belt 0800/35241
  • Indien u vragen heeft met betrekking tot u leefloon of gelijkkaardig, belt u 0800/35238
  • Voor vragen betreffende medische bijstand, belt u 0800/35236

Bedankt voor uw begrip,