Covid-19 : Aanpassing onthaal en gemeentediensten

Om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, past het Anderlechtse gemeentebestuur het onthaal van zijn diensten aan.

Hier vind je de verschillende maatregelen die de gemeentediensten nemen wat het onthaal betreft.

Gemeentelijke sociale dienst

Teneinde de kans op besmettingen in te perken, vinden onze sociale permanenties vanaf maandag 16 maart 2020 alleen telefonisch plaats.

Onze sociale assistenten staan te uwer beschikking via telefoon van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 12u30 tot 15u30.

Email : socialezaken@anderlecht.brussels

Antenne Cureghem : 02 800 07 42 – 02 800 07 43

Antenne Peterbos : 0800 98 990 – 02 524 22 36 – 02 524 48 63

Dienst Bevolking

Met het oog op de continuïteit van de openbare dienst en de gezondheid zijn wij genoodzaakt het aantal beschikbare ontvangstloketten te verminderen.

Gelieve daarom te noteren dat, om u en onszelf te beschermen, de volgende maatregelen van kracht zijn en zullen blijven tot de gezondheidssituatie ons in staat stelt deze op te heffen.

ALLE bezoeken aan de dienst zullen op afspraak moeten gebeuren. Deze afspraak MOET u via de site van het gemeentebestuur maken www.anderlecht.be rubriek "mijn aanvraag"

Gelieve te noteren dat bepaalde formaliteiten ook kunnen worden afgehandeld zonder dat u zich naar de gemeente dient te verplaatsen of hoe dan ook met een kortere procedure.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor certificaten en attesten die via het IRISBOX-platform moeten worden aangevraagd.

Adreswijzigingen moeten ook worden geregistreerd via het IRISBOX-platform.

Om uittreksels uit het strafregister te bekomen kan u een e-mail sturen naar bevolking@anderlecht.brussels (Gelieve in dit geval een kopie van uw identiteitskaart of verblijfsvergunning toe te voegen).

Burgerlijke Stand

Begraafplaats

Vanaf deze maandag zijn bezoeken aan overledenen in het gemeentelijk mortuarium niet meer toegestaan. Om dezelfde redenen is het kantoor van de begraafplaats niet meer open in het weekend. Voor noodgevallen wordt aan de ingang van de begraafplaats een telefoonnummer opgehangen.

Huwelijken en bruiloften

Momenteelworden vragen om inlichtingen met het oog op een huwelijk uitsluitend per e-mail behandeld. Uw verzoeken kunnen worden verzonden naar het volgende adres: mariages@anderlecht.brussels

Verzoeken voor de organisatie van bruiloften worden voorlopig opgeschort.

Geboorten

Vanaf deze maandag worden de geboorteaangiften in het Erasmusziekenhuis opgeschort. Geboorten worden dus uitsluitend geregistreerd in Frankrijkstraat 99 vanaf 1 april 2020.

De nieuwe ouders mogen niet ter plaatse komen. Ze MOETEN een afspraak maken via de site van het gemeentebestuur www.anderlecht.be.

Nationaliteit, wijziging van voornaam en geslacht

Nieuwe aanvragen voor nationaliteit, wijziging  vaan voornaam of geslacht zullen verwerkt worden vanaf 15 juni, alleen op afspraak.

U kunt al uw aanvragen sturen naar antenne2@anderlecht.brussels

Uittreksels en kopieën van akten van de burgerlijke stand

Vanaf deze maandag worden uittreksels en kopieën van akten van de burgerlijke stand ingediend via Irisbox of via mail naar etatcivil@anderlecht.brussels

Cel Overlijdens

Vanaf deze maandag worden overlijdensaangiften uitsluitend en verplicht via Irisbox. Aanvragen van akten en uittreksels worden ingediend via irisbox of per e-mail naar het volgende adres: etatcivil@anderlecht.brussels

Bureau van de europese en niet europese onderdanen

Met het oog op de continuïteit van de openbare dienst en de gezondheid zijn wij genoodzaakt het aantal beschikbare ontvangstloketten te verminderen.

Gelieve daarom te noteren dat, om u en onszelf te beschermen, de volgende maatregelen van kracht zijn en zullen blijven tot de gezondheidssituatie ons in staat stelt deze op te heffen.

ALLE bezoeken aan de dienst zullen op afspraak moeten gebeuren. Deze afspraak MOET u via de site van het gemeentebestuur maken www.anderlecht.be-

Gelieve te noteren dat bepaalde formaliteiten ook kunnen worden afgehandeld zonder dat u zich naar de gemeente dient te verplaatsen of hoe dan ook met een kortere procedure.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor certificaten en attesten die via het IRISBOX-platform moeten worden aangevraagd.

Adreswijzigingen moeten ook worden geregistreerd via het IRISBOX-platform of per mail op het adres vreemdelingen@anderlecht.brussels voor de niet-europese onderdanen en op het adres europa@anderlecht.brussels voor de europese onderdanen.

WE HERINNEREN U ERAAN DAT GEEN ENKEL BEZOEK ZONDER AFSPRAAK ZAL AANVAARD WORDEN !

DIENST ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Om de verspreiding en besmetting van het coronavirus in te dijken zal de dienst Economische ontwikkeling gesloten zijn. Wij zijn voor al uw vragen telefonisch bereikbaar op het nummer 02/526 59 94 en via e-mail : economie@anderlecht.brussels.

BERICHT aan de DEELTIJDSE WERKNEMERS controlekaart C3 en de aanvragen voor de KANSSPELEN CLASSE III EN IV

Deponeer uw controlekaart C3 of aanvraag in de DOOS (Onthaal – Birminghamstraat 225). Na validatie en goedkeuring zal de dienst u de documenten terug sturen per post. Voor de aanvragen van de kansspelen gelieve het document in te vullen en uw telefoonnummer op het document te vermelden zodat de dienst contact met u kan opnemen.

Dienst Openbare Werken – bezetting van het openbaar domein

Vanaf woensdag 18 maart is het loket “Openbare Werken – bezetting van het openbaar domein” gesloten. Je kan hen bellen en mailen:

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Covid 19 - Loketten Stadsontwikkeling

Vanaf dinsdag 2 juni verwelkomt de dienst Stadsontwikkeling u na een vooraf gemaakte afspraak met de betrokken dienst.

De bezoeker dient bij voorkeur alleen te komen, op het tijdstip dat hem/haar wordt meegedeeld om het schema van de raadplegingen te respecteren.
Sociale afstand, het dragen van een mondmasker en ontsmetting van de handen met hydro-alcoholische gel zijn verplicht.

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen de dossiers eveneens op de website van het gewest geraadpleegd worden https://openpermits.brussels/nl

Voor alle andere verzoeken blijft de dienst Stadsontwikkeling per post en e-mail bereikbaar :

 • Stedenbouwkundige vergunningen: stedenbouw@anderlecht.brussels - 02/558.08.51
 • Milieuvergunningen: leefmilieu@anderlecht.brussels - 02/558.08.57
 • Dienst Stedenbouwkundige Inspectie en Conformiteit: sic@anderlecht.brussels (stedenbouwkundige inlichtingen)
 • Stedelijke Ontwikkeling: stedelijkeontwikkeling@anderlecht.brussels (bezetting van het openbaar domein)

Adres: Veeweydestraat 100 - 1070 Anderlecht - van 8.30 tot 15 uur.

Covid 19 - Overlegcommissie

Voor elke vergadering van de overlegcommissie die vanaf dinsdag 2 juni 2020 wordt gehouden, worden de volgende hygiënemaatregelen genomen om de sociale afstand in het kader van de toegang (in- en uitgang) en in het lokaal dat door de overlegcommissie gebruikt wordt, na te leven:

 • het aantal vertegenwoordigers van de aanvrager wordt beperkt tot één persoon die wordt vergezeld - of vertegenwoordigd - door een juridisch en/of technisch adviseur ;
 • alleen personen die uitdrukkelijk hebben verzocht om tijdens het openbaar onderzoek door de overlegcommissie te worden gehoord, worden tot deze overlegcommissie toegelaten; evenals alle personen die wensen deel te nemen en die een aanvraag hebben ingediend bij de dienst Stedenbouw ;
 • in geval van petities, buurtcomités of andere soorten verenigingen is het aantal vertegenwoordigers beperkt tot maximaal 3 personen ;
 • Sociale afstand, het dragen van een mondmasker en ontsmetting van de handen met hydro-alcoholische gel zijn verplicht gedurende de volledige duur van de overlegcommissie.

Alleen personen met hun oproeping en identiteitskaart worden toegelaten tot de overlegcommissie.

Dienst Evenementen

Vanaf dinsdag 17 maart is het loket van deze dienst gesloten. Heb je vragen, dan kan je bellen en mailen naar:

Dienst Financiën

 • De Gemeentekas is tot nader order gesloten voor het publiek.

Huisvestingsloket & steunpunt Peterbos

 • Vanaf maandag 16/03/2020 is het loket gesloten. Er is permanentie via telefoon: 02/556.31.56
 • Vanaf maandag 16/03/2020 is ook het steunpunt Peterbos gesloten: de activiteiten en vergaderingen worden opgeschort. Wie info wil belt naar 0498/58.88.50 of mailt naar cdenecker@anderlecht.brussels

Sportdienst

De Sportdienst is gesloten. Je kan hen nog steeds mailen via sports@anderlecht.brussels. Alle sportinfrastructuur is gesloten en alle sport- en recreatieve activiteiten zijn tot nader order opgeschort.

Cohesie Dienst

Jeugd As

Le Point Information Jeunesse en Trajectoire jeunes hebben besloten al hun fysieke permanentie te sluiten tot en met vrijdag 3 april.

Als u vragen heeft, kunt u deze stellen:

As van het gemeenschapslevenen

Voor alle vragen met betrekking tot vereningen is de cohesiedienst bereikbaar tot via e-mail: cohesion@anderlecht.brussels of telefonisch tijdens kantooruren op 0495/596 135.

Het buurthuis en het reizigershuis nodig u uit op hun facebookpagina om te ontdekken een reeks online activiteiten

Departement Preventie

De sociale permanenties en steunpunten in het Centrum, Kuregem en Het Rad, het Steunpunt Scoolvragen en het CIBN zijn tot nader order gesloten. De uitzonderlijke omstandigheden die we momenteel doormaken dwingen ons om een samenkomst van mensen zoveel mogelijk te beperken. De verschillende teams van de afdeling blijven telefonisch of per e-mail bereikbaar.

Preventiehuis – Kapelaanstraat 2

Het Preventiehuis is gesloten. Je kan hen nog contacteren via 0485/83.14.55 en preventiehuis@anderlecht.brussels.

Gemeentelijke dienst voor de begeleiding van druggebruikers (GDBD)

Je kan bij onze psychosociale assistenten terecht voor informatie via telefoon:

Véronique: 0498 480 374
Delphine: 0498 588 985

Pool sociaal buurtonthaal

De teams zijn beschikbaar op afspraak of via telefoon voor dringende vragen.

Wil je een afspraak? (enkel in noodgevallen!):

Steunpunt Centrum : 0491/ 624 202 & 0495/ 596 117
Steunpunt Kuregem: 0499/ 866 981 & 0490/ 138 400
Steunpunt Het Rad: 0491/ 624 209 & 0490/ 523 850
Coördinatie: 0499/ 868 432
De straathoekwerkers blijven voorlopig werken in hun sectoren binnen de wijken.

Pool buurtonthaal

Cel Interculturele Relaties en Nieuwkomers

Alle groepsactiviteiten zijn helaas geannuleerd. Wij blijven per e-mail en telefoon bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 18u30 en zullen ons best doen om te reageren op noodsituaties.

Het CIBN-team - cripa@anderlecht.brussels
Hazem - 0498/ 588 917
Vital - 0499/ 867 158
Achraf 0499/ 966 243

Steunpunt Schoolvragen

Om het risico op besmetting te beperken, zullen onze lokalen gesloten zijn vanaf vrijdag 20 maart, maar onze maatschappelijk werkers blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 12u30 tot 16u.

E-mail: stpschoolvragen@anderlecht.brussels
GSM: 0492/146 303

Gemeenschapswachten

Onze Gemeenschapswachten blijven tot je dienst voor informatie en begeleiding.

De coördinatie kan worden bereikt op het nummer: 02/521 40 77 of via gemeenschapswachten@anderlecht.brussels

Pool Jeugd

De opvoeders zullen hun ronde in de buurt voortzetten. Alle groepsactiviteiten worden geannuleerd. De coördinatie kan worden bereikt op nr. 0484/163 733.

Dienst Lokale Bemiddeling

De dienst blijft telefonisch bereikbaar op 0485/831 455. De kantoren zijn tot nader order gesloten.