Covid-19 : Gerechten in de recreative centra : enken te afhalen

Zoals u weet is, na onze buurlanden, België nu ook getroffen door het coronavirus (COVID-19).

Teneinde de kans op besmettingen in te perken in de recreatieve centra en conform met de richtlijnen van het gewest inzake deze materie, heeft het Gemeentebestuur beslist om geen gerechten meer op te dienen in de verschillende centra vanaf vrijdag 13 maart 2020. Tot nader order, wordt enkel de verdeling van afhaalgerechten voorzien aan de prijs van een gerecht ter plaatse.

De gerechten die werden besteld voor de periode van 13 tot 20 maart 2020 kunnen worden afgehaald in uw gebruikelijk restaurant. Voor meer inlichtingen: 0800 146 89 of www.infocoronavirus.be (FOD Volksgezondheid)