Elektronische kaart voor buitenlandse kinderen jonger dan 12 jaar

Wij willen u op de hoogte brengen dat naar aanleiding van een beslissing genomen door de FOD Algemene Directie Vreemdelingenzaken, de europese en niet europese vreemdelingen jonger dan twaalf jaar zullen voortaan een elektronische identiteitskaart ontvangen.
Het is belangrijk te benadrukken dat de uitgifte van deze nieuwe elektronische kaarten uitsluitend op aanvraag zal plaatsvinden.
Op dit moment is er ons nog geen precieze datum meegedeeld door de minister. Het is dus onnodig dat jullie zich verplaatsen.

Wees ervan verzekerd dat we u op de hoogte zullen stellen zodra een productiedatum is vastgesteld.