Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV)

Logo

In de zitting van donderdag 24 januari 2019 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp voor herziening van de GSV goedgekeurd.
Het openbare onderzoek over het ontwerp voor herziening van de GSV en het milieueffectrapport is gepland van 14 maart 2019 tot en met 13 april 2019.