GMP

Het GMP (gemeentelijk mobiliteitsplan) werd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2005 goedgekeurd.

Het plan maakt het mogelijk de zeer uiteenlopende aspecten van het mobiliteitsbeheer op gecoördineerde wijze te benaderen opdat elke burger zich volgens zijn noden en middelen zou kunnen verplaatsen, gekoppeld aan een vermindering van de weerslag van het autoverkeer op de verkeersveiligheid en de kwaliteit van het leefmilieu zoals:

 • Inrichting van wegen
 • Reglementering
 • Controle van overtredingen
 • Informeren van de burgers
 • Promoten van verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer.
 • Rationeel gebruik van de auto
 • Verbetering van de verplaatsingen van alle weggebruikers (voetgangers, fietsers, mindervaliden)
 • Antwoord inzake de toegankelijkheid van drukbezochte plaatsen (met name voor mindervaliden)
 • Afname van het aantal ongevallen en van de ernst ervan
 • Verbetering van de kwaliteit en van de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte en afname van de milieuoverlast
 • Aanmoediging van het gecombineerde gebruik van verschillende verplaatsingswijzen
 • Oplossingen inzake parkeren

De maatregelen om dit te bereiken spitsen zich dus vaak toe op verschillende verplaatsingswijzen. Dit is vooral het geval voor de inrichting van wegen, die rekening moet houden met de verschillende weggebruikers.