Huwelijk

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om te huwen?

 • Ongehuwd, gescheiden of weduwe(naar) zijn (sommige verwantschappen verboden door de wet)
 • Meerderjarig zijn

Opgelet: Wie minderjarig is, moet toestemming krijgen van de jeugdrechtbank: Regentschapsstraat 63, 1000 Brussel - 02 519 88 38.

Hoe verloopt de procedure om te huwen?

Stap 1: Samen met uw partner biedt u zich aan bij de dienst Burgerlijke Stand in het gemeentehuis (zie gegevens hieronder). Neem hiervoor beide identiteitskaarten mee. U zal de nodige informatie en een lijst van de documenten verkrijgen die nodig zijn om de huwelijksaangifte op te stellen.

De documenten die door de toekomstige echtgenoten aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand moeten worden voorgelegd, worden opgesomd in artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek, namelijk:

 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte;
 • een bewijs van identiteit;
 • een bewijs van nationaliteit;
 • een bewijs van de ongehuwde staat, en in voorkomend geval een bewijs van de ontbinding of de nietigverklaring van de vorige huwelijken;
 • een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats;
  (...)

Deze lijst van voor te leggen documenten is onvolledig en kan vervolledigd worden door andere documenten, volgens het statuut en de staat van de toekomstige echtgenoten.

OPGEPAST : Sommige buitenlandse documenten dienen voorzien te zijn van een legalisatie of een apostille.
Voor bijkomstige inlichtingen kunt u terecht bij de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken.

Stap 2: Met alle documenten gaan beide partners samen naar de dienst Burgerlijke Stand in het gemeentehuis voor de huwelijksaangifte op te stellen en leggen ze de huwelijksdatum vast.

Stap 3: Op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip bieden beide partners zich aan in de trouwzaal van het gemeentehuis, samen met de getuigen.

Opgelet: je kan het uittreksel van de huwelijksakte aanvragen via Irisbox of mail

Wanneer kan ik huwen en hoeveel bedraagt de kostprijs?

 • Maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 15u30 - kostprijs: 100 euro
 • Vrijdag en zaterdag tussen 10u en 12u - kostprijs: gratis
 • Andere tijdstippen - kostprijs: 300 euro
 • Huwelijksboekje - kostprijs: 25 euro

Opgelet: elke betalende plechtigheid moet op voorhand worden goedgekeurd door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Waar vindt het huwelijk plaats?

Huwelijken worden voltrokken in de raadszaal van het gemeentehuis van Anderlecht, Raadsplein 1.

Ik wil een huwelijkscontract

Je contacteert je notaris, die een huwelijkscontract opstelt.

Ik ben gehuwd in het buitenland en wil de huwelijksakte laten overschrijven.

Je gaat naar de dienst Burgerlijke Stand op het Dapperheidsplein  en brengt volgende documenten mee:

 • een voor éénsluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte met eventuele legalisatie
 • de beëdigde vertaling naar het Nederlands of het Frans

Opgelet: Nadat de akte is overgeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand, krijgen jij en je partner tegen betaling een huwelijksboekje. Kostprijs: 12,50 of 25 euro.

Ik wil mijn gouden, diamanten,... bruiloft vieren

Wil je gouden, diamanten of briljanten bruiloft vieren op het gemeentehuis? Dan kan je contact opnemen met de cel Huwelijken.