Internationale solidariteit

De cel Internationale Betrekkingen heeft de ontwikkeling, coördinatie en opstarting van gemeentelijke projecten tot doel in de sector Noord-Zuidbetrekkingen en internationale solidariteit.

Deze opdracht omvat:

  • de coördinatie van informatieve en educatieve acties inzake ontwikkeling op schaal van de gemeente Anderlecht
  • Het beheer van gedecentraliseerde samenwerkingsprojecten tussen de gemeente Anderlecht en gemeenten uit het zuiden.
  • De ontwikkeling van een netwerk met plaatselijke partners (ngo's, inwoners, scholen, verenigingen,…) via de oprichting van een adviesraad voor internationale solidariteit
  • De sensibilisatie van gemeentelijke medewerkers voor de Noord-Zuidproblematiek, en dan vooral eerlijke handel.

Adviesraad

De Adviesraad voor Internationale Solidariteit (AIS) wordt voorgezeten door de schepen van Internationale Solidariteit en bestaat uit gemeentepersoneel, inwoners van Anderlecht en verenigingen die werken rond internationale solidariteit. De adviesraad wil overleggen en gecoördineerde acties voeren die de Anderlechtenaren moeten sensibiliseren over de ongelijkheid tussen het noorden en het zuiden. Deze raad bepaalt ook het programma van de Internationale Solidariteitsdagen.