Kids ID

Wie heeft een Kids-Id nodig?

  • Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar, die naar het buitenland willen reizen.
  • De Kids-Id blijft drie jaar geldig.

Hoe en waar kan ik een Kids ID aanvragen en afhalen?

De persoon (of personen) die het ouderlijk gezag uitoefenen gaan met het kind naar de bevolkingsdienst in de Van Lintstraat 8 of op het Dapperheidsplein 28A (NIET voor dringende procedure) en brengen volgende documenten mee:

  • de identiteitskaart van de persoon die de ouderlijke macht uitoefent
  • de vorige Kids-ID van het kind, indien het kind er één had
  • een recente pasfoto van het kind op een witte achtergrond

Hoeveel kost een Kids-Id en wat is de leveringstermijn?

Normale procedure: ong. 3 weken - prijs: 6,40 euro

Hoogdringende procedure: 1 dag - prijs: 113,90 euro (gemeente) - 145,10 euro (rijksregister)

Wat moet ik doen bij diefstal?

  • Stap 1: aangifte doen bij de dienst bevolking Van Lintstraat 8 of op het Dapperheidsplein 28A
  • Stap 2: na aangifte krijg je een “bewijs van verklaring van verlies, diefstal of vernietiging”

Opgelet: hiermee kan je niet naar het buitenland reizen.

  • Stap 3: bel naar DocStop via 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123 om fraude te voorkomen
  • Stap 4: ga je naar de Bevolkingsdienst om een nieuwe kaart aan te vragen. Breng een recente pasfoto op een witte achtergrond mee.
  • Stap 5: wanneer je de pin/puk-codes krijgt, breng je die mee naar de Bevolkingsdienst waar de aangifte werd gedaan, samen met het “bewijs van verklaring van verlies, diefstal of vernietiging”.