Ontwerp van Richtplan van Aanleg « Heyvaert »

logo communal

Door ministerieel besluit van 8 mei 2018, werdt instructie gegeven om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone « Heyvaert ».

Meer info