Overlijden

Waar kan ik een overlijden aangeven?

Je gaat naar de cel Overlijdens van de dienst Burgerlijke Stand en brengt volgende documenten mee:

 • Overlijdensverklaring ondertekend door de arts die het overlijden heeft vastgesteld (Model IIIc)
 • Identiteitskaart en eventueel huwelijksboekje van de overledene
 • Getuigschrift van erfrecht (afgeleverd door het bevolkingsregister van de laatste woonplaats of testamentaire akte)
 • Toelating tot begraven als de begrafenis in een andere gemeente of stad plaats heeft

Opgelet: je kan het uittreksel van de overlijdensakte aanvragen via Irisbox

Wie kan een overlijden aangeven?

Iedere meerderjarige getuige. In de praktijk gebeurt de aangifte meestal door de begrafenisondernemer gemandateerd door de familie.

De persoon is overleden in het buitenland. Wat moet ik doen?

 • Stap 1 : je licht de plaatselijke overheid in, die een overlijdensakte opmaakt
 • Stap 2: je laat de akte ter plaatse legaliseren
 • Stap 3 : in België laat je de akte vertalen door een beëdigd vertaler. De lijst met beëdigde vertalers kan je aanvragen bij de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

  - Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel: Quatre Brasstraat 13, 1000 Brussel
  - Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel: Poelaertplein 1, 1000 Brussel
   
 • Stap 4 : je laat de handtekening van de vertaler legaliseren
 • Stap 5 : je informeert de dienst Bevolking van de laatste woonplaats van de overledene