Schoolhulp

Localisatie van de Nederlandstalige scholen

Uw kind inschrijven in een Nederlandstalige kleuter of lagere school (inscrire son enfant dans une école maternelle ou primaire néerlandophone) - versie Nl/fr

Uw kind inschrijven in een Nederlandstalige kleuter of lagere school - versie Nl/Engels

Wie kan bij deze dienst terecht?

Steunpunt Schoolvragen wil het schoolwelbevinden versterken van leerlingen die in Anderlecht wonen of naar school gaan. Hulp wordt geboden aan zowel leerlingen, ouders, scholen als organisaties.

Leerlingen en ouders kunnen hier terecht voor ... ?

 • Informatie over de onderwijswetgeving, de mogelijke studierichtingen
 • Hulp bij het zoeken naar een school en het inschrijven (uitsluiting, nieuwkomer, verhuis,...)
 • Het uitwerken van een gepersonaliseerde schoolloopbaan
 • Begeleiding bij spanningen op school (vb. tussen ouders en directie, leerlingen en leerkrachten)
 • Psychologische steun bij moeilijke situaties op school
 • Begeleiding bij situaties van schoolverzuim
 • Hulp bij leerproblemen (zoeken naar begeleiding voor huiswerk, Nederlands, remediëring, …)

Wat biedt de dienst aan voor organisaties en scholen?

 • Het samenbrengen van professionals in een lokaal overleg rond schoolwelbevinden.
 • De begeleiding bij en het uitwerken van projecten rond preventie en vermindering van schoolverzuim.
 • Informatie verstrekken over recente onderwijsontwikkelingen, lokale en regionale bronnen inzake schoolwelbevinden.
 • Het opmaken van een inventaris inzake schoolverzuim (documentatie, enquêtes, statistieken, vernieuwende projecten, …).
 • Collectieve infosessies over onderwijsthema's, bijvoorbeeld inschrijvingen in het basis- en secundair onderwijs.

Opgelet: via www.pass.irisnet.be vindt je alle instanties terug die in Brussel werken rond schoolwelbevinden.

De volledige lijst met scholen in Anderlecht kan je bekijken in de rubriek Onderwijs.