Stedenbouw en BWRO-hervorming : Inwerking op 1 september 2019

Het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (BWRO), de rechtsbasis voor planning, stedenbouw en onroerend erfgoed in Brussel, wordt grondig herzien !

Meer info
Online versie van het BWRO