Verkoop van gemeentelijke percelen in de Scherdemaalstraat

De gemeente biedt u de kans om twee gemeentelijke percelen (die een bouwgrond vormen) in de Scherdemaalstraat tussen nummer 62 en 66 aan te kopen. Goed voor een oppervlakte van 1a 97 ca. De aanbiedingen worden op 6 juli 2020 geopend. Bekijk het lastenboek.

De offerte wordt op papier opgesteld en in een verzegelde enveloppe gedaan met vermelding van het nummer van het bijzonder lastenboek of het onderwerp van de overheidsopdracht. Deze moet tegen ontvangstbewijs persoonlijk worden afgegeven op het volgende adres:

Gemeente Anderlecht
Dienst Gebouwen en Huisvesting
Transvaalstraat 21,
1070 Anderlecht