Wanneer geen vergunning nodig?

Je hebt geen stedenbouwkundige vergunning nodig wanneer je:

Kleine werkzaamheden uitvoert, zoals: