Wettelijk samenwonen

 

VERKLARING VAN WETTELIJK SAMENWONEN

Wat zijn de vereisten voor wettelijk samenwonen?

    • Meerderjarig zijn
    • Beide betrokken personen moeten op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.
    • Beide betrokken personen mogen niet gehuwd zijn of wettelijk samenwonen met een andere persoon.

Wat heeft u nodig?

    1. Identiteitsbewijs Paspoort en/of nationale identiteitskaart en eventueel verblijfsvergunning
    2. Bewijs van Burgerlijke Stand
       Wij nemen in de DABS de akten van de burgerlijke stand op die op u betrekking hebben en die in België zijn opgesteld of geregistreerd.
       Bij ontstentenis moet u het volgende voorleggen:  
           - uw geboorteakte (vertaald en naar behoren gelegaliseerd - zie diplomtie.belgium.be - legalisatie van documenten)
           - bewijs van de ontbinding van het vorige huwelijk (echtscheidingsvonnis of akte van weduwschap);
           - indien van toepassing, een attest van celibaat: van het land (vertaald en gelegaliseerd) waarin duidelijk moet worden vermeld dat u nooit gehuwd bent geweest.
    3. Andere authentieke stukken
       Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en naar aanleiding van de analyse van uw dossier, kunnen andere documenten worden opgevraagd door de dienst Bevolking.

Hoe?

Stuur uw vraag naar wettelijksamenwonen1070@anderlecht.brussels

Gelieve in de bijlage de kopie (recto verso) te voegen van de identiteitskaart /verblijfsvergunning of een geldig paspoort van BEIDE samenwonenden.

Na analyse van uw aanvraag wordt een afspraak met u gemaakt.

 

OPVOLGING VAN HET DOSSIER VAN WETTELIJK SAMENWONEN

U bent opgeroepen om het ontvangstbewijs voor de verklaring van wettelijke samenwoning te komen ondertekenen en u wilt een afspraak maken om deze formaliteit uit te voeren.

Wat heeft u nodig?

Uw geldige identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort

 

STOPZETTING VAN WETTELIJK SAMENWONEN

De wettelijke samenwoning kan worden stopgezet, hetzij:

  • Automatisch door het huwelijk of het overlijden van een van de samenwonenden;
  • Vrijwillig door middel van een gezamenlijke verklaring aan onze loketten;
  • Door een eenzijdige verklaring die door een gerechtsdeurwaarder aan de andere samenwonende persoon moet worden betekend.

Opgelet: In ieder geval moeten de kosten van de kennisgeving en betekening vooraf worden betaald door degenen die de aangifte doen.