Wijkcontract

Een Duurzaam Wijkcontract is een actieprogramma om de stedelijke omgeving, zoals gebouwen, straten en parken, te verbeteren en ook het socio-economische aspect van de wijk, zoals tewerkstelling, sport en gezelligheid, onder handen te nemen.

Het leefmilieu verbeteren houdt in dat verschillende ingrepen worden uitgevoerd, zoals het isoleren van gebouwen, de aanleg van nieuwe fietspaden en het gebruik van herbruikbare drinkbekers tijdens wijkfeesten.

De Anderlechtse wijken waar de werkzaamheden voor een duurzaam wijkcontract op dit moment worden uitgevoerd zijn:

  • Passer (tot eind februari 2018)
  • Biestebroek (tot eind februari 2020)
  • Een Duurzaam Wijkcontract bevindt zich in de programmeringsfase : het Peterbospark.

De wijkcontracten worden voornamelijk gefinancierd door het Gewest.