Zone 30

Wij ontvangen klachten die gerechtvaardigd zijn omdat ze aan de hand van onze preventieve radars geanalyseerd en geobjectiveerd worden.
Op technisch vlak kunnen wij niet altijd snelheidsremmers plaatsen om de zone 30 te doen naleven.
Wij herhalen dat het zeer belangrijk is de wegcode na te leven.
Hoewel de weg niet altijd goed leesbaar is, rijdt elke bestuurder op eigen verantwoordelijkheid en is hij verplicht de wegcode na te leven en bij twijfel inlichtingen in te winnen.

Het zone 30 netwerk van Anderlecht

Waarom een zone 30?

Meer veiligheid
Afname van het aantal ongevallen en van de ernst ervan.
De reactietijd en de remafstand zijn immers veel korter dan bij hogere snelheden.

angle de vision NL.PNG

Illustratie 1: Zichthoek in functie van de snelheid (c) BIVV

Distance de freinage NL.PNG

Illustratie 1: Remafstand (c) BIVV

Betere levenskwaliteit

Trager rijden betekent minder doorgaand verkeer dankzij de inrichtingen die ervoor moeten zorgen dat de zone 30 wordt nageleefd.
De geluidshinder is evenredig met het aantal wagens, maar ook met hun snelheid.

Meer gezelligheid

De openbare ruimte dient niet enkel om door te rijden, maar wordt een plek waar men samen leeft en van het buurtleven geniet.
In een zone 30 zullen bestuurders van gemotoriseerde voertuigen beter letten op zwakke weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers. Door trager te rijden, kunnen zij visueel contact maken, wat niet mogelijk is bij een hogere snelheid.

Welke verkeersborden zijn van kracht?

Bord F4a aan de ingang en F4b aan de uitgang van de zone (zie illustratie).
Dit bord moet niet na elk kruispunt herhaald worden omdat het in de volledige zone geldig is.

30 FR 2.jpg