Tewerkstelling

Werken bij de gemeente Anderlecht

Spontane sollicitatie

Werken bij het OCMW van Anderlecht

Het Jobhuis

maison de l'emploi.jpg

Sinds Januari 2017, bevindt het Anderlechtse Jobhuis zich in de Birminghamstraat 225. Het biedt onderdak aan

 • de gemeentedienst Tewerkstelling
 • Actiris
 • Werkwinkel Zuid
 • de dienst socioprofessionele inschakeling van het OCMW
 • de Mission Locale
 • het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.

Alle diensten werden onder een dak samengebracht om de banden te versterken en nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen, maar vooral om u de beste mogelijke dienstverlening aan te bieden.

De gemeentedienst Tewerkstelling

De gemeentedienst Tewerkstelling stempelt de C3 formulieren, uitgegeven door de betalende instantie voor de deeltijdse werknemers.

Voor de validatie van C3-documenten, moet u zich persoonlijk aanbieden met uw identiteitskaart.

Openingsuren : van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 15u00.

Inlichtingen : 02 526 59 89 - emploi@anderlecht.brussels

Nuttige info :

Actiris

Wilt u zich als werkzoekende inschrijven ?

Spring even binnen bij de antenne van Actiris van het Jobhuis. De tewerkstellingsconsulenten begeleiden u in uw zoektocht naar werk en ondersteunen u bij alle stappen zodat u vlug werk kan vinden.

Alle diensten van Actiris Anderlecht zijn uitsluitend op afspraak.

Hoe een afspraak nemen ?

 • telefonisch via 0800 35 123
 • ter plaatse.

De self'Zone blijft vrij toegankelijk, zonder afspraak, tijdens onze openingsuren (van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en op maandag, dinsdag en vrijdag van 13u30 tot 16u00)

Inlichtingen : 0800 35 123 - anderlecht@actiris.be

Werkwinkel Zuid

De consulenten helpen u bij het zoeken naar een beroepsopleiding of naar werk, op voorwaarde dat u, als werkzoekende bij Actirirs bent ingeschreven en dat u Nederlands spreekt (of bereid bent om Nederlands te leren zijn)

Openingsuren : van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u00. Namiddag op afspraak.

Inlichtingen : 02 526 20 80 – werkwinkelzuid@tracebrussel.be

De dienst socioprofessionele inschakeling van het OCMW

De dienst SPI van het OCMW laat leefloners en andere steuntrekkers toe om zoveel mogelijk tools en vaardigheden te verwerven om opnieuw toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen.

Openingsuren : Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u00 en op dinsdag, woensdag en vrijdag van 13u30 tot 16u00.

Inlichtingen : 02 528 88 00

De Mission Locale van Anderlecht

De Mission Locale stelt oriëntatie- en begeleidingsactiviteiten voor.

Ze organiseert ook gerichte beroepsopleidingen en animeert een project van sociale economie voor de jongeren in de bouwsector.

Openingsuren : van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u00. De inschrijvingen zijn enkel op dinsdag van 8u30 tot 12u00 en op donderdag van 13u30 tot 16u00.

Inlichtingen : 02 555 05 60 – secretariat@mlanderlecht.brussels

het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

Door middel van het PWA kunnen langdurige werkzoekenden en leefloontrekkers hun inkomen verhogen,bij onder meer privé-personen, plaatselijke overheden, ondernemingen uit de land- en tuinbouwsector, vzw's en non-profit verengingen.

Openingsuren :

 • Permanentie : maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u00 (donderdag gesloten)
 • Telefonisch onthaal : van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u30

Inlichtingen : 02 521 45 53 – aleanderlechtpwa@gmail.com

Jezelf vestigen als zelfstandige (LEL)

Wil u zich vestigen als zelfstandige?

Het Loket voor Lokale Economie van Euclides helpt u om uw activiteit op te starten. Het begeleidt u bij alle stappen die u moet volgen, om een financiering los te weken en het stelt je opleidingen voor.

Permanenties zonder afspraak

 • In het Jobhuis van Anderlecht, Dienst Tewerkstelling (2de verdieping)
 • op dinsdag en donderdag, telkens van 9u30 tot 12u00

Inlichtingen : 02 529 00 00

 

flyer.jpg

Opleiding zoeken

Tracé Brussel Deze Nederlandstalige Brusselse organisatie probeert werkzoekenden, zeker van kwetsbare groepen, een plaats te geven op de arbeidsmarkt via opleidingen en werk.

Antwerpselaan 26, 1000 Brussel: 02 511 99 72 - info@tracebrussel.be

Klik hier voor meer informatie.

CVO Brussel

In dit Nederlandstalige GO!-centrum voor volwassenenonderwijs kan je opleidingen volgen in, onder andere, handel, techniek, zorg en talen.

Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht: 02 528 09 50 - info@cvobrussel.be

Klik hier voor meer informatie.

GroepINTRO

Ben je tussen de 18 tot 30 jaar? Dan kan je bij GroepINTRO opleidingen volgen, onder andere als verzorger, schrijnwerker en winkelbediende, maar ook begeleiding krijgen.

Klik hier om de kantoren van GroepINTRO in Anderlecht te bekijken.

Op zoek naar werk? Wegwijzer naar opleidingen en werk

 

guide des formations_0.jpg

Dit boekje bevat veel handige inlichtingen om u in je zoektocht naar werk te helpen. Het boekje groepeert ook alle partners en instellingen in Anderlecht en in het Brussels Gewest, die actief zijn in het domein van vormingen, begeleiding en onderwijs voor sociale promotie, of die u kunnen helpen een eigen activiteit te ontwikkelen, u te heroriënteren of een taal aan te leren.

U kan een exemplaar verkrijgen in het Jobhuis, door een telefonische verzoek (02 526 59 89) of per email (emploi@anderlecht.brussels). Het kan ook gratis worden gedownload hier.