Actualité

affiche

Gemeente gesloten op 25 en 26/05

Op donderdag 25 en vrijdag 26 mei zijn de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten. Op zaterdag 27 mei is er van 8u30 tot 9u30 wel permanentie voor de cel Overlijdens van de dienst Burgerlijke Stand

affiche

Kastanjebomen Prins Van Luiklaan

Een groot aantal paardenkastanjebomen hebben een bacterie opgelopen en moeten helaas moeten worden geveld. Om ervoor te zorgen dat er geen gezonde bomen worden geveld, heeft het gemeentebestuur een onafhankelijk fytosanitair onderzoek gevraagd.

Meer info

anderlecht.be

Organiseer een activiteit tijdens Autoloze zondag

Wil je tijdens de Autoloze Zondag, op 17 september, animatie in de openbare ruimte organiseren?
Download de toelatingsaanvraag, vul het in en bezorg het voor 1 juni aan de dienst Feesten en Plechtigheden: Dapperheidsplein 27 - eventanderlecht@anderlecht.brussels

anderlecht.be

Mandaten van verkozenen

Voortaan vind je hier de lijst met mandaten en bezoldigingen terug van de gemeentelijke mandatarissen.
 

affiche

Verkoop uit de hand met bekendmaking en offerteprocedure

Verkoop van een gemeentelijke terrein (bebouwd met opslagplaatsen) gelegen Pastoor Cuylitsstraat 44

De aankoop van dit goed wordt onderworpen aan een verplichting tot het herinrichten in een solidaire woning

Het bijzonder lastenboek met de verkoopsvoorwaarden kan gedownload worden op de hieronder en kan geraadpleegd worden bij de Dienst Stadsrenovatie op afspraak

Minimale verkoopprijs : 32.500 EUR (tweeëndertigduizend vijfhonderd euro) Uiterste datum en uur voor het indienen van de offertes : Op vrijdag 30 juni om 15 u

Bijzonder lastenboek - Bijlage 2 - Bijlage 3 - Bijlage 4

Contact :

Dienst Stadsrenovatie
Van Lintstraat 6 te 1070 Anderlecht
02/558.09.96 - shiligsmann@anderlecht.brussels

Werken Simonetlaan

Werken Simonetlaan - Lenniksebaan

Tot 26 september voert de MIVB werken uit op de volledige Noordkant van de Simonetlaan, tussen de Simonet-rotonde en de Cora-rotonde.

Meer info