Het veiliger maken van de omgeving rond de scholen Scherdemael P14 en Petit Scherdemael M22

Geachte bewoners,

In het kader van het veiliger maken van de omgeving rond de scholen Scherdemael P14 en Petit Scherdemael M22 werd besloten om de rijrichting op de Camille Vaneukemlaan te wijzigen en de schoolstraat te herstellen. Na de vergadering van 20 november 2023 werden 2 scenario's geselecteerd. Deze 2 scenario's zullen elk het onderwerp maken van een testfase tussen nu en het einde van het schooljaar.

Het eerste voorstel is om van de hele straat een beperkte eenrichtingsstraat te maken. De rijrichting blijft behouden, waardoor gemotoriseerd verkeer van de Neerpedestraat naar de rotonde Pierre de Tollenaere kan rijden.  
Deze optie zal worden getest tussen 22/01/2024 en 08/04/2024.

Het tweede voorstel is om van het gedeelte tussen de Neerpedestraat en het "plein" in het midden van de straat beperkt eenrichtingsverkeer te maken. De rijrichting blijft behouden, waardoor gemotoriseerd verkeer vanaf de Neerpedestraat richting de rotonde Pierre de Tollenaere kan rijden.
Deze optie zal worden getest tussen 08/04/2024 en 14/06/2024.


De schoolstraat zal gedurende de 2 testfasen actief zijn.

Ter herinnering, Een schoolstraat is een straat waar de ingang van een school zich bevindt en die aan het begin en einde van de schooldag tijdelijk is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens deze sluitingsperiode mag de straat alleen te voet of met de fiets worden gebruikt. Auto’s en scooters mogen daar niet rondrijden. De bewoners van de betreffende straat kunnen met de auto de straat verlaten en binnenrijden, maar rijden stapvoets en verlenen systematisch voorrang aan voetgangers en fietsers.

Meer informatie over hoe het werkt vindt u op onze website: https://www.anderlecht.be/nl/schoolstraten.

Tegelijkertijd wordt ook van de Dokter Huetstraat een beperkte eenrichtingsstraat gemaakt, in de richting van de Itterbeeklaan richting de rotonde Pierre de Tollenaere. Dit naar aanleiding van klachten over te hoge snelheden en schade aan geparkeerde voertuigen.
Deze verandering wordt getest vanaf 22/01/2024 tot het einde van het schooljaar.


Houdt er rekening mee dat de datum van de wijziging van de bewegwijzering licht kan variëren afhankelijk van technische en menselijke vereisten.
We nodigen u uit om tijdens deze testfasen bijzondere aandacht te besteden aan de evolutie van de bewegwijzering.

We blijven tot uw beschikking mocht u vragen of opmerkingen hebben.