Mandaten gemeentelijke verkozenen

Lijst met mandaten van uw gemeentelijke verkozenen

In 2017 door het gemeentebestuur uitbetaalde bezoldigingen

In 2018 door het gemeentebestuur uitbetaalde bezoldigingen

Statistieken aanwezigheden mandatarissen

Verklaringen

Aangiften gedaan ter uitvoering van artikel 7, §2 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2018 houdende uitvoering van artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Verklaringen