Mandaten gemeentelijke verkozenen

Mandatenlijst in gemeentelijke of paragemeentelijke instellingen

In 2019 door het gemeentebestuur uitbetaalde bezoldigingen

In 2018 door het gemeentebestuur uitbetaalde bezoldigingen

Aanwezigheden mandatarissen gemeenteraad - Legislatuur 2018-2024

Aanwezigheden mandatarissen commissies - Legislatuur 2018-2024

Verklaringen

Aangiften gedaan ter uitvoering van artikel 7, §2 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2018 houdende uitvoering van artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Verklaringen