Gemeentelijke Administratieve Sancties

Wat is een gemeentelijke administratieve sanctie?

Een beslissing van een sanctionerend ambtenaar na inbreuken tegen de ordonnanties en gemeentelijke reglementen, waaronder het politiereglement.

Wie kan overtredingen op het algemeen politiereglement vaststellen?

  • politieagenten
  • bevoegde gemeenteambtenaren
  • gemeenschapswachten
  • parkeerstewards

Wie legt administratieve boetes op?

De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerende ambtenaar. Deze treedt onafhankelijk op in de uitvoering van zijn taak. Hij werkt in volledige autonomie en kan hierover geen instructies krijgen.

Wat is een verwittigingsbrief?

Dit is de eerste brief die de sanctionerend ambtenaar naar de overtreder stuurt.
Deze brief informeert de overtreder dat een inbreuk door hem werd vastgesteld en legt uit hoe je in beroep kan gaan.

Hoe ga ik in beroep?

Deze aanvraag kan enkel via aangetekende zending gebeuren en moet binnen de 15 dagen nadat u de verwittigingsbrief hebt gekregen worden opgestuurd naar volgend adres:

Gemeentebestuur Anderlecht
Dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties
Raadsplein 1
1070 Anderlecht

Hoe vraag ik een hoorzitting bij de sanctionerend ambtenaar?

De sanctionerend ambtenaar is verplicht om iedereen te horen die dit gevraagd heeft en een boete van meer dan 70 euro kreeg opgelegd.
Deze aanvraag kan enkel via aangetekende zending gebeuren en moet binnen de 15 dagen nadat u de verwittigingsbrief hebt gekregen worden opgestuurd naar volgend adres: Raadplaats 1 - 1070 Anderlecht

Hoe bepaalt de sanctionerend ambtenaar het bedrag van de administratieve boete?

Het bedrag wordt bepaald in functie van de ernst van de feiten en houdt rekening met het feit dat er herhaalde inbreuken zijn of niet.

Hoeveel tijd heb ik om een boete te betalen?

Nadat je de beslissing van een administratieve sanctie hebt gekregen, heb je 1 maand de tijd om de boete te betalen.

Wat betekent "herhaalde inbreuken" en wat zijn de gevolgen?

Er is sprake van een herhaalde inbreuk wanneer een overtreder dezelfde inbreuk pleegt binnen de 24 maanden. Het bedrag van de administratieve sanctie wordt bepaald in functie van de ernst van de feiten en houdt rekening met het feit of er herhaalde inbreuken zijn of niet. Als er sprake is van herhaalde inbreuken, kan het bedrag worden verdubbeld en oplopen tot 350 euro.

Reglementen

Nieuwe Algemeen Politiereglement

Protocolakkoord " gemengde inbreuken"

Protocolakkoord GAS

Koninklijk GAS

Omzendbrief Nr 06/2020