Publicaties

U kunt de agenda van de gemeenteraad en de processen-verbaal van de gemeenteraden online bekijken met : publi.irisnet.be

Register van gemeentelijke vzw's

Interne controle : tweejaarlijks verslag 2022/2023

Jaarlijks verslag Anderlecht

Jaarlijks verslag betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

Begroting 2017

Rekeningen 2017

Begroting 2018

Rekeningen 2018

Begroting 2019

Rekeningen 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Handicapbeleid

Driejaarlijks Investeringsplannen