Preventie radicalisering

Voor wie?

 • Alle personen die ongerust zijn over iemand uit hun omgeving, en alle kwetsbare personen die mogelijks vatbaar zijn voor radicale ideeën.
 • Eerstelijnswerkers (animatoren van jeugdhuizen, leerkrachten en schooldirecteuren, sociaal werkers, ...)

Individuele opvolging en gezinsbegeleiding

Je kan een beroep doen op onze dienst voor een luisterend oor, advies, concrete informatie, psycho-sociale steun en opvolging.

1/ Families en hun netwerk helpen

 • om een inschatting te maken of er reden is om bezorgd te zijn dat een persoon radicaliseert
 • om de band met hun kind te versterken
 • om inzicht te verwerven in een radicaliseringsproces en zorgwekkende signalen

2/ Families en individuen begeleiden zodra er signalen zijn die op radicalisering kunnen wijzen (snelle opvolging en doorverwijzing naar relevante diensten)

3/ Ontmoeting tussen betrokken ouders bevorderen en op een collectieve manier opvoedingsondersteuning bieden

Je kan gratis terecht bij ons voor een gesprek, in alle vertrouwelijkheid en transparantie.

Sensibliseringssessies en workshops

Wij bieden sensibiliseringssessies aan voor professionals die het (gewelddadige) radicaliseringsproces beter willen begrijpen, willen weten hoe een onrustwekkende situatie te analyseren of meer willen weten over de bestaande hulpkanalen en tools. Professionals werkzaam in Anderlecht kunnen hierop beroep doen.

Optreden als tussenfiguur en ondersteuning van professionals

 • Een luisterend oor bieden
 • Informatie en documentatie verschaffen
 • Advies verlenen
 • Doorverwijzen naar relevante personen en diensten
 • Co-interventie

Informatie en documentatie verschaffen

 • Gewelddadige radicalisering en polarisering in perspectief" - THEMATISCH DOSSIER : hier